MDŽ a dnešok

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Slovami básnika bez Vás, milé ženy, by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

Tento sviatok v socializme sprevádzali na každom pracovisku bujaré oslavy. Ženy dostávali  od vedenia pracoviska karafiáty a okrem toho boli najbežnejšími darmi rôzne doplnky do domácnosti, hlavne do kuchyne. Nuž čo, vtedy bola taká doba! Sviatok síce mali ženy, ale najviac oslavovali chlapi. No a keďže sa pri oslave MDŽ aj „spoločensky unavili“, mali potom s nimi ich manželky doma starosti a mnohé preto tento sviatok venovaný paradoxne ženám aj preklínali.

Po novembri 1989 sa do popredia dostával Deň matiek. Avšak aj napriek rozporuplnej minulosti MDŽ si ženy zasluhujú úctu aj v súčasnosti a tento sviatok má stále svoj zmysel. Veď predsa nie každá žena je aj matkou. Ženy vo vedúcich pozíciách vidieť menej ako mužov a za rovnakú prácu ako muži majú neraz aj nižší plat. Okrem toho, milé slovo, či kvietok, poteší srdiečko každej ženy.

Touto cestou by sme sa chceli Vám za to, čo robíte, za to, čo pre nás znamenáte, úprimne z celého srdca poďakovať. Prajeme Vám milé Žirianky pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce a mužská časť Obecného zastupiteľstva v Žiranoch


späť