Vyúčtovanie vody za I. polrok 2018

Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za I. polrok 2018.


späť