Vzhliadnutie sa za rokom 2018

Hoci je už rok 2018  niekoľko týždňov minulosťou, nedá sa, aby sme sa k nemu nevrátil aspoň niekoľkými štatistickými údajmi:

-Počet narodených detí  ….. „až“  5
-Počet sobášov  ……. 10  (vlani ich bolo 16 )
-Počet prihlásených na trvalý pobyt  ……...  15
-Počet odhlásených z trvalého pobytu  …...  21
-Počet zomrelých  …….. 18 

Celkový prírastok v roku 2018 činil 20 obyvateľov a úbytok 39 obyvateľov. Teda „suma-sumárum“, počet obyvateľov našej obce sa znížil o   19 občanov. Len tak pre porovnanie: aj v roku 2017 sa znížil počet obyvateľov až o 26 a v roku 2016 bol však  prírastok obyvateľov o 23, čo je naozaj ojedinelý jav.

Tri generácie: najstarší chlap v Žiranoch – Ľudovít Cilling (1930) so svojou dcérou Jolikou a vnučkou Erikou na jednej z obecných akcií v kultúrnom dome.


späť