Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

OBEC ŽIRANY
Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019,
zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa 25.01.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce


späť