Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

O B E C   Ž I R A NY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  08.02.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 


späť