Zmena ordinačných hodín u všeobecného lekára pre dospelých

Zmena ordinačných hodín u všeobecného lekára pre dospelých p. MUDR. Korčekovej Evy v ambulancií Jelenci

Pondelok, streda, piatok 7.30 - 11.30
Utorok 12.00 - 15.00
Štvrtok 12.00 - 14.00

Zdravotná sestra každý deň od 8.00 hod.
Tel. čís. 037 6313 223


späť