...


...


Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto 13.10.2019 v nedeľu o 15.00 hod. do kult. domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci programu budú mať vystúpenie deti z M...


...


...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili na obecnom úr...


...


...


...


...


...


...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 21.9.2019 t.j. v sobotu sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote a tiež čipovanie  všetkých doteraz nezačipovaných psov . Očko...


Milí športoví priaznivci! Oznamujeme, že v utorok - 10.09.2019 o 18:00 hod., sa uskutoční prvý stolnotenisový tréning v tejto sezóne. Všetky deti a mladí sú vítaní! P.S. Nezabudnite, že v piatok...


SRDEČNE POZÝVAJÚ MAĎARSKÝCH PÚTNIKOV NA SEPTEMBROVÚ PÚŤ NA NITRIANSKU KALVÁRIU. PÚŤ SA USKUTOČNÍ ZA RODINY V ZMENENOM TERMÍNE, A TO V NEDEĽU, 8. SEPTEMBRA SO ZAČIATKOM O 15-TEJ HODINE. PODROBNE...


V rámci Obecných dní sa v našej obci uskutoční minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy dňa 14.9.2919. Zúčastnené družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom &ua...


Oznamujeme našim občanom, že od 02.09.2019 do 03.09.2019 (vrátane) tj. pondelok a utorok Obecný úrad v Žiranoch z technických príčin bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie....


Vážení cestujúci, dovoľujeme si Vás informovať o vzniknutej situácii v spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. ZO OZ KOVO ARRIVA NITRA nám oznámila vyhlásenie časovo neobmedzeného štrajku vodičov autobusov so začiatkom o...


...


Staršie