...


...


...


Folklórny súbor Žibrica prijalo pozvanie na nitrianske Hody a Dožinky.Pred vystúpením bol sprievod z pešej zóny až po javisko.Na javisku sa odovzdal bohato zdobený žatevný veniec z klasov,a začal sa kultúrny prog...


...


...


...


Folklórny súbor Žibrica bude vystupovať na Dožinkových slávnostiach v Nitre na Svätoplukovom námestí....


...


...


Oznamujeme občanom hlavne dôchodcom, že 14.08.2019. t.j. v stredu sa uskutoční zájazd na term. kúpalisko Poľný Kesov. Hlásiť sa je možné do pondelka 12.08.2019 do 12.00 hod. na obecnom úrade. Pre nedôchodcov treba zapl...


Ďaľšie prílohy: 03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií 03.2.1 - Príloha č. 2 - skic Žirany 1 03.2.2 - Príloha č. 2 - skic Žirany2 03.3 - Príloha č.3 -Technická správa Wifi4U Zirany 03.4 - Pr&...


...


...


...


...


Vážení spoluobčania, chcem sa Vám všetkým touto cestou poďakovať ja osobne prostredníctvom komunikátora za poskytnutie finančnej pomoci  - poukázania 2% daní z príjmov za rok 2018 na moju rehabilitá...


...


Oznamujeme našim občanom hlavne cestujúcim, ktorí využívajú autobusové spoje, že kvôli prácam na moste nákladná a autobusová doprava bude odklonená na „Ulicu za humnami“. Zastá...


Oznamujeme občanom, že vyúčtovanie vody za I. p.r. 2019 si môžete vyzdvihnúť aj zaplatiť na obecnom úrade v úradných hodinách....


Staršie