...


Milí športoví priaznivci! Oznamujeme, že v utorok - 10.09.2019 o 18:00 hod., sa uskutoční prvý stolnotenisový tréning v tejto sezóne. Všetky deti a mladí sú vítaní! P.S. Nezabudnite, že v piatok...


SRDEČNE POZÝVAJÚ MAĎARSKÝCH PÚTNIKOV NA SEPTEMBROVÚ PÚŤ NA NITRIANSKU KALVÁRIU. PÚŤ SA USKUTOČNÍ ZA RODINY V ZMENENOM TERMÍNE, A TO V NEDEĽU, 8. SEPTEMBRA SO ZAČIATKOM O 15-TEJ HODINE. PODROBNE...


V rámci Obecných dní sa v našej obci uskutoční minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy dňa 14.9.2919. Zúčastnené družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom &ua...


Oznamujeme našim občanom, že od 02.09.2019 do 03.09.2019 (vrátane) tj. pondelok a utorok Obecný úrad v Žiranoch z technických príčin bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie....


Vážení cestujúci, dovoľujeme si Vás informovať o vzniknutej situácii v spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. ZO OZ KOVO ARRIVA NITRA nám oznámila vyhlásenie časovo neobmedzeného štrajku vodičov autobusov so začiatkom o...


...


Oznamujeme občanom, že od 27. 08.2019 do 30.08.2019 z technických príčin obecný úrad bude zatvorený. V prípade potreby volať tel. č. 0903 203 979...


Oznamujeme občanom, že v ambulancií v Jelenci u všeobecného lekára pre dospelých u p. MUDR. E. Korčekovej od 26.08.2019 do 30.08.2019 bude dovolenka, zastupuje p. MUDR. M. Jedlička.  ...


Oznamujeme našim občanom hlavne cestujúcim, že od 22. augusta 2019 autobusová doprava bude premávať po riadnej trase t.j. po Hlavnej ceste....


...


...


...


...


Oznamujeme občanom hlavne dôchodcom, že 14.08.2019. t.j. v stredu sa uskutoční zájazd na term. kúpalisko Poľný Kesov. Hlásiť sa je možné do pondelka 12.08.2019 do 12.00 hod. na obecnom úrade. Pre nedôchodcov treba zapl...


Ďaľšie prílohy: 03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií 03.2.1 - Príloha č. 2 - skic Žirany 1 03.2.2 - Príloha č. 2 - skic Žirany2 03.3 - Príloha č.3 -Technická správa Wifi4U Zirany 03.4 - Pr&...


...


...


Oznamujeme našim občanom hlavne cestujúcim, ktorí využívajú autobusové spoje, že kvôli prácam na moste nákladná a autobusová doprava bude odklonená na „Ulicu za humnami“. Zastá...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 18.07.2019 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alexander Murka , nar. 19.05.1989, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu boli dňa 18.07.2019 doručené doporučené listové zásielky do vla...


staršie