Termín zberu: 17.11.2018 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme Vás o striktné dodržani...


...


...


...


V tesnej blízkosti obecného úradu sa nachádza jedna nenápadná budova, pozostávajúca z dvoch častí. Vľavo je bývalá požiarna zbrojnica, ktorá slúži ako sklad obecného úradu a v prave...


...


...


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintor...


Oznamujeme našim občanom, že 31.10.2018 t.j. v stredu bude obecný úrad zatvorený....


...


Oznamujeme našim občanom, že kto má záujem na obecnom úrade si môže prevziať stolový kalendár na rok 2019 s historickými fotografiami z našej obce....


...


Či sa mi to páči alebo nie, už niekoľko rokov som na dôchodku. Keď sa v obci stretnem so známymi, ich najčastejšie pripomienky sú: „Komu je lepšie ako tebe, máš kopec voľného času a k tomu každý mesiac dost...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 13.10.2018  tj. v sobotu bude vykonávať očkovanie psov a mačiek proti besnote od 10.00 hod. do 11.30 hod.  pri obecnom úrade. Cena za jedn...


Oznamujeme našim občanom, že 05.10.2018 t.j. v piatok bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený....


...


Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom , že sa budú v obci prevádzať kontrolné a čistiace práce , na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.199/2009 Zz. Každému občanovi, ktor&e...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili na obecnom úr...


...


...


staršie