...


Zmena ordinačných hodín u všeobecného lekára pre dospelých p. MUDR. Korčekovej Evy v ambulancií Jelenci Pondelok, streda, piatok 7.30 - 11.30Utorok 12.00 - 15.00Štvrtok 12.00 - 14.00 Zdravotná sestra každý deň...


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskov...


Calmit vápenka Žirany Vás informuje, že po veľkej oprave šachtovej peci č. 3 v pondelok 11. 03. 2019 do obedňajších hodinách budeme púšťať znova do prevádzky....


...


Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2019 do 18.3.2019. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el .energie ...


Najkrajší dar, ktorý môže dať muž žene v každom veku a nielen na MDŽ, je dať jej kvetiny. foto z internetu...


Oznamujeme našim občanom, že „Zberný dvor“ na železničnej stanici bude otvorený od 02.03.2019 podľa otváracích hodín....


Výbor Pozemkového spoločenstva SIRA so sídlom v Žiranoch pozýva všetkých členov na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa marca 2019 o 15.00 hodine v kultúrnej miestnos...


1. Béla Bugár, Ing. 2. Zuzana Čaputová, Mgr. 3. Martin Daňo 4. Štefan Harabin, JUDr. 5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 6. Marian Kotleba, Ing. Mgr. 7. Milan Krajniak, Bc. 8. József Menyhárt, PaedDr.,PhD. 9. František Miklo&...


Kvôli plánovaniu stolnotenisové tréningu je dobré keď vieme, že približne koľko detí sa zúčastní na programe. Poprosíme označiť dole keď prídete s 1 dieťaťom, resp. 2, alebo s 3 deťmi. Ďakujeme. Az asztalitenisz tervezése érdekében jó ha tudjuk, hogy kb. hány ...


...


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany    Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   V súlade s harmonogramo...


Žirany dňa 05. 02. 2019 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2019 t.j. v pondelok o 17.30 hod. v zasadačke obecného  ...


Dňa 3. februára 2019 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je dosť vlažný, stretnutia sa z&...


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája ...


Oznamujeme našim občanom, že odvoz Pet fliaš a plastu sa uskutoční 05.02.2019 t.j. v utorok....


Oznamujeme tým občanom, ktorým neboli vyprázdnené smetné nádoby na plast a umelé fľaše,  že ich o najbližšom odvoze budeme včas informovať....


Obecné zastupiteľstvo pozýva našich občanov na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2019 t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v kultúrnej miestnosti. Každého srdečne očakávame....


OBEC ŽIRANYObecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   V súlade s harmono...


staršie