Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za II.p.r. 2019....


Vážení spoluobčania! Aspoň na chvíľu zabudnime na problémy a na naše každodenné starosti a dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako aj v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu zažel...


OBEC ŽIRANY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany     Zverejnenie elektronickej adresy V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 ...


...


Milí občania, dňa 28. 12. 2019 (v sobotu) bude poľovačka v oblasti viníc. Prosíme Vás, aby ste sa v tento deň nezdržiavali v blízkosti viníc! Za pochopenie ďakujeme!...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v priebehu týždňa sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky037 / 631 8 841, 842 alebo mailomobec@zirany.eu...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2019]...


Oznamujeme našim občanom, že od  02.12.2019 do 13.12.2019 v areáli základnej školy sa koná zber papiera. Občania, papier môžu odovzdať v areáli ZŠ.  ...


...


OBEC ŽIRANY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy   V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 20...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 27.11.2019 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková, nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 27.11.2019 doručená doporučená listová...


OBEC ŽIRANYObecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   V súlade s&nb...


Termín zberu: 23.11.2019 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme Vás o striktné dodržanie ča...


...


staršie