...


TERMÍN: december (presný dátum bude upresnený) MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Spevácky zbor Zoboralja ...


TERMÍN: december (presný dátum bude upresnený) MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Červený kríž ...


TERMÍN: 17.11.2018 MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Obec+Mládež ...


TERMÍN: 31.12.2018 MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Obec ...


TERMÍN: 14.10.2018 MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany ...


TERMÍN: október (presný dátum bude upresnený) MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Červený kríž ...


TERMÍN: september (presný dátum bude upresnený) MIESTO: kostol/kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Spevácky zbor Zoboralja ...


TERMÍN: 26.8. MIESTO: CVČ ORGANIZÁTOR: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž ...


TERMÍN: 25.8. MIESTO: Multifunkčné ihrisko pri základnej škole ORGANIZÁTOR: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany, Červený kríž  ...


TERMÍN: jún (presný dátum bude upresnený) MIESTO: obec/okolie ORGANIZÁTOR: Červený kríž ...


...


TERMÍN: máj (presný dátum bude upresnený) MIESTO: vinohrady ORGANIZÁTOR: Červený kríž ...


MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany ...


MIESTO: obec ORGANIZÁTOR: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Základná škola s materskou školou Žirany ...


MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Obec ...


TERMÍN: apríl (presný dátum bude upresnený) MIESTO: kultúrny dom ORGANIZÁTOR: Červený kríž ...


MIESTO: obec ORGANIZÁTOR: Csemadok ...


MIESTO: obec ORGANIZÁTOR: Csemadok ...


...


staršie