Očkovanie psov a mačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 21.9.2019 t.j. v sobotu sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote a tiež čipovanie  všetkých doteraz nezačipovaných psov . 

Očkovanie a čipovanie bude prebiehať v čase od 10,00 do 12,00 hod pri obecnom úrade.

Cena za očkovanie besnoty je 6 eur, cena za čipovanie a registráciu psa  v systéme je 15 eur.  Očkovanie besnoty je zo zákona povinné, a tiež upozorňujeme občanov , že čipovanie psov je zo zákona povinné, v zmysle zákona musia byť všetci psi nad 12 týždňov  povinne začipovaní do 31.10.2019.

Na očkovanie je potrebné  priniesť  občiansky preukaz.

V prípade záujmu je možnosť zaočkovať  psov aj kombinovanou vakcínou.


späť