Výročná členská schôdza SČK

TERMÍN: 8.3.2020

MIESTO: Kultúrny dom

ORGANIZÁTOR: Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Žiranoch


späť