Starosta obce:

Ing. Jozef Zsebi


Vážený návštevník webovej stránky obce Žirany!

Som rád, že ste sa prostredníctvom internetu dostali až na našu stránku. Je to pre nás signál, že o nás viete a že sa zaujímate o našu obec. Dúfam, že nájdete všetko, čo potrebujete vedieť ohľadom našej obce, alebo úradných záležitostí. Starostom obce Žirany som od roku 1998. Som nesmierne rád, že na našej webovej stránke môžeme prezentovať úspechy, ktoré sme dosiahli. Rovnako sa Vám neustále snažíme sprostredkovať aktivity a úspechy folklórneho súboru, spevokolu, stolných tenistov, ako i organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našej obci. Tešíme sa, že aj pri tak malom počte obyvateľov máme veľký potenciál schopných ľudí, ktorých aktivity siahajú ďaleko za hranice našej obce. Mojím úsilím, ako i úsilím obecného zastupiteľstva a mnohých našich aktívnych občanov je zmodernizovať našu obec , udržať a rozvinúť dedičstvo našich predkov a súčasne zanechať odkaz aj pre budúce generácie. To, ako sa nám darí napĺňať tieto naše predsavzatia, môžete sledovať v jednotlivých rubrikách. Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prehliadaní našej webovej stránky a ak sa rozhodnete navštíviť nás, radi Vás privítame.
Dovidenia v obci Žirany.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ing. Juraj Andraško - zástupca starostu
Adriana Bezányiová
Ing. Mário Bencz
Róbert Bencz
Ing. Valentín Gál
Doc. Dr. Ing. Juraj Maga
PaedDr. Klaudia Szakács
Mgr. Jozef Szórad
Ing. Mária Szórádová

ODBORNÉ KOMISIE

Komisia kultúry, sociálnych vecí, školstva a telovýchovy:

Predseda: Doc. Dr. Ing. Juraj Maga
Členovia: Ing. Mário Bencz, PaedDr. Klaudia Szakács, Mgr. Imrich Nagy

Komisia výstavby, životného prostredia a za ochranu verejného poriadku:

Predseda: Mgr. Jozef Szórad
Členovia: Ing. Juraj Andraško, Róbert Bencz, Vladimír Chovanec

Finančná a plánovacia komisia:

Predseda: Ing. Mária Szórádová
Členovia: Adriana Bezányiová, Ing. Valentín Gál, Mgr. Gabriela Čanakyová a Ing. Ladislav Földessy

PRACOVNÍČKY OBECNÉHO ÚRADU

Helena Szórádová
ekonomický úsek, mzdová agenda, školská agenda

Ing. Miriam Szórádová
podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčenie podpisov a listín, stavebné záležitosti, dane a poplatky, sociálne veci, kataster

Beáta Balková
pokladňa, miestny rozhlas

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Darina Parobeková

ČÍM SA MÔŽEME POCHVÁLIŤ V ŽIRANOCH

zirany

OBECNÉ SYMBOLY

erb a vlajka

erb               vlajka

 

 

hore