Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Oznamy na 6.veľkonočnú nedeľuhttp://www.zirany.eu/?view=1172Verejná vyhláška – zmena termínu prerokovaniahttp://www.zirany.eu/?view=1171Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1170

Deň matiek 2017http://www.zirany.eu/?view=1168

foto: jb, jsz

Fotogaléria

Doručená doporučená listová zásielka - Alena Špirkováhttp://www.zirany.eu/?view=1169

OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194

V Žiranoch, dňa  12.05.2017

OZNÁMENIE

Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena  Špirková , nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 11.05.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk,  ktorej odosielateľom je : Okresný súd Bánovce nad Bebravou , Hollého 3,  957 01 Bánovce nad Bebravou. Doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade  Žirany v kancelárii č. 1 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 7.:30 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod., v pondelok do 17: 00 hod., v piatok do 14: 00 hod.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
Starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Žirany a na web stránke obce www.zirany.eu  od  12.05.2017 do 26.05.2017

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1166

Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Máj 2017http://www.zirany.eu/?view=1165Jarný zber papierahttp://www.zirany.eu/?view=1164

Oznamujeme verejnosti, že v termíne od 2.5. do 12.5.2017 prebieha na ZŠ s MŠ v Žiranoch  jarný zber papiera. 

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do zberu papiera, aby uviazaný a odvážený papier odovzdali u pána školníka a zároveň mu nahlásili hmotnosť odovzdaného papiera.

Ďakujeme.

ZŠ s MŠ Žirany

Deň matiekhttp://www.zirany.eu/?view=1162

Milé mamičky, staré mamy a babičky!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017    o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Žiranoch.

Tešíme sa na Vás.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce
a poslanci OZ v Žiranoch

 

 

 

Miesto: kultúrny dom
Organizátor: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany

 

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1161

Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať :

- Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa
- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Vyúčtovanie stočného

Ing. Zsebi Jozef v.r.
starosta obce

Prerušenie distribúcie elektrinyhttp://www.zirany.eu/?view=1160Prizvanie na ústne pojednávanie občanov , ktorí podpísali petíciu vo veci zmeny IP č.24 Calmit, spolhttp://www.zirany.eu/?view=1159STAVANIE MÁJA 2017http://www.zirany.eu/?view=1158

Príjemnú atmosféru tejto krásnej a v našej obci už tradičnej akcie približujú aj fotografie od dvoch Jozefov - Bencza a Szórada.

Fotogaléria

Pracovná ponukahttp://www.zirany.eu/?view=1156Stavanie májahttp://www.zirany.eu/?view=1155

Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2017 t.j. v nedeľu o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej a zo základnej školy, ženský spevácky zbor Zoboralja. Po slávnostnom programe bude prvomájové pohostenie. Očakávame čo najvyššiu účasť našich občanov.

Miesto: kultúrny dom
Organizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Základná škola s materskou školou Žirany

Porucha na vodovodnom potrubíhttp://www.zirany.eu/?view=1154

Kvôli poruche na vodovodnom potrubí pravdepodobne dnes nebude voda, na odstránení poruchy sa pracuje. Žiadame občanov, aby nepoužívali svoje práčky. Ďakujeme za pochopenie.

Z 9. REPREZENTAČNÉHO PLESUhttp://www.zirany.eu/?view=1152

V poradí už deviaty reprezentačný ples obce Žirany sa konal 21. apríla 2017 v kultúrnom dome v organizácii Samosprávy obce Žirany a miestnych organizácií obce.

Do tanca hrala kapela T – 2´s Music.

V kultúrnom programe vystúpili Bailadora Dance Group.

Bohatú tombolu zabezpečili už tradiční sponzori plesu.

Foto: Jozef Bencz

Fotogaléria

Polícia radí senioromhttp://www.zirany.eu/?view=1151Veľkonočná sv. omša v našom kostolehttp://www.zirany.eu/?view=1150

Nedeľňajšiu slávnostnú sv. omšu celebroval miestny dekan Macho Jozef. K slávnostnej atmosfére prispela svojim spevom aj Marianna Sándorová s otcom Františkom Magom, ktorý ju doprevádzal. Obetné dary a veľkonočného baránka niesli k oltáru dievčence oblečené v kroji.

Foto: Adriána Bezányiová

Fotogaléria

Oznámenie o prijímaní detí do MŠhttp://www.zirany.eu/?view=1149