Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Folklórny festival - Znie pieseň z Podzoboriahttp://www.zirany.eu/?view=1681


5.mája o 17,00 ej hodine v kultúrnej miestnosti v Žiranoch sa uskutoční folklórny festival "Znie pieseň z Podzoboria", kde vystúpia folklórne súbory z blízkeho okolia.Počas festivalu sa uskutoční krst CD "Životná púť mojej babky",a prezentácia knihy Dr.Beáty Pintérovej "Dejiny Podzoboria"
Všetci ste srdečne vítaní!

Gardenia Domexpo Bonsai Gallery 2019http://www.zirany.eu/?view=1680

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1679

Zajtra 26.4.2019  / piatok / bude pošta v Žiranoch zatvorená.

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov vzorky pitnej vodyhttp://www.zirany.eu/?view=1678Žiriansky Spravodajca č.1/2019http://www.zirany.eu/?view=1677Podujatie k výročiu marcovej revolúciehttp://www.zirany.eu/?view=1676

Fotogaléria

Otváracie hodiny zberný dvorhttp://www.zirany.eu/?view=1675

Oznamujeme našim občanom, že 20.04 2019 v sobotu zberný dvor bude otvorený od 8.00 hod. do 12.00 hod v pondelok 22.04.2019  bude zatvorený.

Zmena úradných hodín OÚhttp://www.zirany.eu/?view=1674

Oznamujeme našim občanom, že od 18.04.2019 do 23.04.2019 Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený.

Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Murkahttp://www.zirany.eu/?view=1673

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu http://www.zirany.eu/?view=1672Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1671Plán udržateľnej mobility NSKhttp://www.zirany.eu/?view=1670Natáčanie dokumentárneho filmu s folklóromhttp://www.zirany.eu/?view=1669

Fotogaléria

Fašiangyhttp://www.zirany.eu/?view=1668

Fotogaléria

Ľudové tancehttp://www.zirany.eu/?view=1667

Fotogaléria

Výsledky 2. kola volieb v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1666

Novou prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová, ktorá získala 58,4% všetkých hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,6% hlasov.

 

Výsledky 2. kola volieb v Žiranoch:

Volebná účasť:  36,2% 

Zuzana Čaputová:  74,1% (292 hlasov)

Maroš Šefčovič:  25,9% (102 hlasov)

Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Apríl 2019http://www.zirany.eu/?view=1665Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Uhríčkováhttp://www.zirany.eu/?view=1664

Oznam - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboruhttp://www.zirany.eu/?view=1663

Vážení spoluobčania!

Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

            Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku  či životnom prostredí. Ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov  ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €. A to  za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo  do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreného požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

  • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
  • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
  • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
  • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
Fotky z karnevalu - 16.2.2019http://www.zirany.eu/?view=1641

Fotogaléria