Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voličahttp://www.zirany.eu/?view=1586Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZŠhttp://www.zirany.eu/?view=1585Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠhttp://www.zirany.eu/?view=1584Oznámenie o uložení zásielky - Alexander Murkahttp://www.zirany.eu/?view=1583

Vyúčtovanie vody za II. p.r. 2018http://www.zirany.eu/?view=1582

Oznamujeme občanom, že vyúčtovanie vody za II. p.r. 2018 si môžete vyzdvihnúť aj zaplatiť na obecnom úrade v úradných hodinách.

Žiriansky Spravodajca č.4/2018http://www.zirany.eu/?view=1581Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Január 2019 (II.)http://www.zirany.eu/?view=1580Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1579

Oznamujeme tým občanom, ktorým nebol odvezený TKO z minulého týždňa, že odvoz sa uskutoční 15.01.2019 t.j. v utorok v popoludňajších hodinách.

Ďakujeme za pochopenie.

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1578

Oznamujeme tým občanom, ktorým neodviezli TKO, že ďalší odvoz sa uskutoční pravdepodobne na budúci týždeň. O termíne zvozu budeme informovať včas.

II. POHORIE TRIBEČ … „slovenský bermudský štvoruholník“http://www.zirany.eu/?view=1577

Jedálny lístok ZŠ a MŠ - Január 2019 (I.)http://www.zirany.eu/?view=1576Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností http://www.zirany.eu/?view=1575

Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  a predložiť doleuvedené doklady na Obecnom úrade v Žiranoch. Tlačivá na podanie daňového priznania sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke MF SR  www.finance.gov.sk/Defalt.aspx?CatlD=8698

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností  sú :

  1. Predaj nehnuteľnosti - predložiť   rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
  2. Kúpa nehnuteľnosti – predložiť rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  alebo list vlastníctva   
  3. Dedičstvo –predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve, na osvedčení alebo rozhodnutí musí byť vyznačený dátum právoplatnosti , nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni , v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve právoplatnosť  
  4. Darovanie – predložiť rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra , katastrálnym odborom , ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností alebo list vlastníctva   
  5. Stavebný  pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie
  6. Kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie , geometrický plán
  7. Odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie
  8. Zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby
  9. Zmena charakteru pozemku – predložiť výpis z listu vlastníctva
  10. Dražba – predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Daň za psa / psov / - oznámiť  počet  chovaných psov FO alebo PO starších ako 6 mesiacov  

I. POHORIE TRIBEČ … a Žiranyhttp://www.zirany.eu/?view=1574

… a želám ti ŠŤASTIA nadostač...http://www.zirany.eu/?view=1573

Na začiatku každého nového roka si zvykneme navzájom popriať predovšetkým pevné zdravie a veľa-veľa šťastia.

 

Štěstí! Co je štéstí? Muška jenom zlatá… Na úvod som použil začiatok známej českej básne od Adolfa Heyduka.

Pred obchoďákom stál žobrák. Drźal pred sebou maličký podnos so zvončekom a  plastovou škatuľkou, na ktorej  bolo napísané: „Ak mi dáte aspoň 50 centov, môžete zazvoniť na tomto zvončeku, čo vám prinesie šťastie!“ Mnohí okoloidúci si prečítali túto nezvyčajnú výzvu, pousmiali sa a išli ďalej. Boli však aj takí, ktorí si to vyskúšali. Či im to prinieslo šťastie, neviem, silne však pochybujem. Medzi najbežnejšie povery o šťastí patrí zaklopať na drevo. Podľa nemeckého „folklóru“ v stromoch prebývajú dobrotiví duchovia. Keď na kmeň stromu poklepeme, duchov prebudíme a zavoláme na svoju ochranu a pre šťastie. Nositeľom šťastia je aj štvorlístok. Veď len taká šanca ho nájsť je 1:10 000, takže sú veľmi zriedkavé. Keď sa podľa legendy Eva dozvedela, že bude vyhnaná z raja, údajne si so sebou vzala štvorlístok, aby nezabudla na Rajskú záhradu. Preto aj teraz štvorlístok symbolizuje šťastie a prosperitu. Ale dosť bolo povier, vráťme sa do reality. 

Čo je šťastie? Ako ho nájsť? Dosiahnuť? Ako to, že niekto je šťastný akosi sám od seba a druhý sa na svet pozerá iba cez čierne okuliare? Dá sa k šťastiu dopracovať nejakou metódou?

Mnohí ľudia hovoria: - šťastný budem, keď... Čo by ste tam doplnili? A ľudia zvyknú dopĺňať: keď dostanem novú prácu, keď si kúpim nové auto, keď zarobím toľko a toľko peňazí, keď si nájdem ideálneho partnera... A v tom je ten háčik – keď tú vetu doplníme nejakou podmienkou. Tak to vôbec nefunguje. Šťastie totižto nie je o tom, že sa nám splnia nejaké vonkajšie podmienky, ale šťastie je iba vedľajší produkt toho, čo robíme každý deň a ako žijeme. Jeden z najväčších mýtov je, že šťastie je nejaký vonkajší cieľ. Šťastie nie je jedna vec a nie je to ani niečo vonku, mimo nás. A, naopak, šťastie je veľa vecí, ktoré robíme a ako narábame so svojím vnútrom.

Podobne ako si vegetarián vyberá, čo bude jesť a čo nebude, tak si aj happytarián (kto si našiel recept na šťastie) vyberá veci, o ktorých vie, že mu budú prinášať pocity šťastia. Niektoré prinášajú uspokojenie okamžite, napríklad pohyb alebo stretnutie s niekým, koho máme radi. A iné veci, ako sú joga či meditácia, prinášajú efekt už po mesiaci... To, či sme šťastní, závisí od toho, ako vnútorne zmeníme pohľad na seba a na svet okolo nás. Ak si človek myslí, že je šťastný, tak je. Kroky ku šťastiu musí spraviť každý sám. Prvé je rozhodnutie – chcem byť šťastnejší. Druhým krokom je porozmýšľať, čo pre to môžem urobiť, tretím krokom je overiť si, či práve táto vec u mňa funguje a baví ma robiť. A štvrtá vec je najťažšia, ale prináša celoživotné šťastie – vytrvať v robení vecí, ktoré prinášajú šťastie až do konca života.

Šťastie je vedľajší produkt toho, čo robíme. Nezávisle od majetku, sociálneho zaradenia a iných faktorov sú ľudia šťastní vtedy, keď majú vybudované dobré vzťahy v rodine a s priateľmi. Mať dobré vzťahy po celý život je najpresvedčivejším predpokladom šťastia.

Vedci šťastie definujú ako stav psychického uspokojenia a radosti z dosiahnutého cieľa. Ale ciele nám nepomôžu dosiahnuť zavesené podkovy nad vchodovými dverami, ani klopkanie na drevo, ani vylisované štvorlístky v diári....ale len my samy!

jsz

Gebhardi Glória szálljonhttp://www.zirany.eu/?view=1572

 

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1571

Oznamujeme našim občanom, že v Detskej ambulancií v Jelenci MUDr. M. Fuska 28.12.2018 t.j. v piatok ordinovať bude od 12.30 do 14.30.

Našli sa dioptrické okuliarehttp://www.zirany.eu/?view=1570

Dnes sa pred potravinami COOP Jednota našli dioptrické okuliare. Vyzdvihnúť si ich je možné počas otváracích hodín potravín na pokladnici.

Vianočná výzdoba v obcihttp://www.zirany.eu/?view=1569

Fotogaléria

Oznam http://www.zirany.eu/?view=1568

Obec Žirany v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Zsebim týmto oznamuje, že od 01.03.2019 príjme do pracovného pomeru  školníka – údržbára. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.01.2019 na obecnom úrade resp. na tel. č. 0903 203 979.

Územný plán Obce Podhorany - oznámenie o strategickom dokumentehttp://www.zirany.eu/?view=1567