Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany O Katarínskom plese telegrafickyhttp://www.zirany.eu/?view=1283

kto bol organizátorom: Skupina mladých zo Žirian

kedy to bolo: 18. novembra 2017

kde to bolo: kultúrny dom Žirany

o zábavu sa starala: skupina FLAMINGO

dobrú zábavu zachytil: Jozef Bencz

Fotogaléria

Odvoz komunálneho odpaduhttp://www.zirany.eu/?view=1282

Oznamujeme našim občanom, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 15. novembra 2017 tj. v stredu.

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpaduhttp://www.zirany.eu/?view=1281

Termín zberu: 18.11.2017 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:
10:30 - 11:00 (Kostol)
11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času)

KONTAKT na posádku: p. Škvarenina: 0910 265 727

Prosíme Vás o striktné dodržanie času odberu odpadov, aby sa predišlo tomu, že posádka odíde z miesta odoberania a občania ešte budú nosiť na dané miesto odpad.
Tiež Vás žiadame, aby nebezpečný odpad, ktorý ľudia prinesú, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad sa jedná. Napr. farba, postrek a pod.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá,
 • Pesticídy (postreky na rastliny a hnojivá)

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je realizovaný z vopred určeného zberného miesta. Systém zberu sa určí na základe dohody s Obecným úradom.

Cvičenie aerobiku a zumbyhttp://www.zirany.eu/?view=1280

Miestny spolok SČK Vás srdečne pozýva každý pondelok a každú stredu do kultúrneho domu na 19.00 hod. na cvičenie aerobiku a zumby.

Folklórny súbor Zsibrice má 30 rokovhttp://www.zirany.eu/?view=1278

11. novembra 2017 oslávil náš folklórny súbor v kultúrnom dome 30. výročie svojho založenia. Za tie roky tento súbor absolvoval nespočetne veľa úspešných vystúpení nielen pred domácim publikom a v obciach Podzoboria, ale aj za hranicami Slovenska (Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko). Členovia súboru sú obzvlášť hrdí na úspešné vystúpenie v Európskom parlamente v Štrasburgu. Majú niekoľko vystúpení aj v televízii. Za tých 30 rokov pôsobenia súbor získal veľmi veľa ocenení. Vlani získali to najcennejšie - Zlatý páv.


Tento záber je ešte z čias, keď bol folklórny súbor súčasťou spevokolu.


Vystúpenie súboru na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Fotky sú majetkom folklórneho súboru.

Fotogaléria

Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 13.10.2017 http://www.zirany.eu/?view=1277Uznesenia z 18. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 21.08.2017 http://www.zirany.eu/?view=1276Zmeny v hornom parkuhttp://www.zirany.eu/?view=1275

V strede leta som písal na našej webovej stránke a neskôr aj v Žirianskom spravodajcovi o zveľaďovaní oboch parkov v našej obci. V hornom parku vtedy pribudla laminátová dvojitá šmykľavka s domčekom a dvojhojdačka. V dolnom parku som písal hlavne o projekte „Telocvičňa pod holým nebom“, ktorý bol spolufinancovaný z rozpočtu NSK (Leader). Jednalo sa o sedem  fitnes strojov. Vtedy sa ozvali niektorí naši občania, či by sa niečo podobné nedalo zrealizovať aj v hornom parku. No a práve v týchto dňoch sa tri takéto zariadenia namontovali aj tu. Financovala to obec a ich celková hodnota je 2000 eur. Teraz už len závisí od našich občanov, ako budú tieto fitnes stroje využívať, veď budú slúžiť nám, občanom. Treba len dúfať, že nebudú mať podobný osud, ako neďaleko stojaci altánok.

Foto: jsz

VOĽBY 2017 … blýska sa na lepšie časyhttp://www.zirany.eu/?view=1273

Nezáujem bol doteraz zdrvujúci, takmer 80 percent ľudí na Slovensku nechodilo voliť v regionálnych voľbách. Až v štyroch krajoch v roku 2013 nedosiahla účasť ani 18 percent. Mali by sme však mať na zreteli, že voľba je rozhodnutie, postoj.

Ani v osobných životoch nebýva voľba povinná, napriek tomu ju denne robíme, pretože sme presvedčení, že je správne nebyť ľahostajný, pretože chceme svojím rozhodnutím chrániť blízkych a rozhodovať o sebe.

Politická voľba je v tomto rovnaká. Jej výsledky zasahujú do životov všetkých. Ísť na voľby je prejav, že nám záleží na spoločnosti ľudí, s ktorými žijeme, kam sa krajina a jej regióny vydajú, akými ľuďmi budú spravované. Teraz bola tá správna chvíľa na správne rozhodnutie. A voliči ju využili v omnoho väčšej miere ako v minulosti.

Kým v roku 2013 sa vo voľbách do VÚC na Slovensku zúčastnilo 20,11 % voličov, tento rok to číslo narástlo až o necelých 10%, teda na 29,95  %, čo predstavuje 1348114 voličov.

Výsledky v Nitrianskom kraji:  účasť  26,84 %.zdroj: aktuality.sk

Boj o predsedu NSK vyhral s náskokom staronový predseda Milan Belica s 34,11%.

Z nášho okolia nebol zvolení za poslanca ani jeden kandidát.

 

Výsledky župných volieb v obci Žirany

25,63%-ná  účasť

najviac hlasov na post predsedu NSK získal Milan Belica s 28,4%

najviac hlasov na posty poslancov získali: Róbert Balkó s 49,7%, Jozef Dvonč s 28,3% a Tomáš Galbavý s 25,2%

zdroj: aktuality.sk, sme.sk, pravda.sk

spracoval: jsz

Prehliadka neprofesionálnej zborovej tvorbyhttp://www.zirany.eu/?view=1272

v kostole sv. Gorazda v Nitre
3. a 4. novembra 2017

V piatok 3. novembra o 15.00 hod. na festivale vystúpili Farský zbor Klokočina, Miešaný spevácky zbor Lipka  a náš Spevácky zbor Zoboralja s týmto programom:

 1. László Halmos: Jubilate
 2. Dimitrij Bortňanskij: Tebe poem
 3. Wolfgang Luderitz - Zdenko Mikula : Trommellied
 4. Béla Bartók: Bolyongás /Blúdenie/
 5. Zoltán Kodály: Esti dal  /Večerná pieseň/
 6. Urmas Sisaks: Sanctus

Fotogaléria

Vidieť a byť videnýhttp://www.zirany.eu/?view=1271

Podnet k uverejneniu tohto príspevku mi vnukla pani Andrašková, keď sme sa vracali z večernej návštevy cintorína. Išlo vtedy po ceste veľa áut, keď nahlas poznamenala: „Nikto z nás nemá žiadne reflexné prvky, mohli by nás tie autá aj zraziť!“ Vtedy som si uvedomil, že vlastne má pani Andrašková úplnú pravdu.

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky...) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej premávky zachrániť život.

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení musí mať chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byť videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.

jsz

 

Na akej vzdialenosti zastaví automobil?

 

Typ povrchu

Pôvodná rýchlosť

Reakčná dráha

Brzdná dráha

Celkom

Suchá asfaltová cesta

50 km/h

14 m

14 m

28 m

60 km/h

17 m

20 m

37 m

80 km/h

22 m

35 m

57 m

Mokrá asfaltová cesta

50 km/h

14 m

19 m

33 m

60 km/h

17 m

28 m

45 m

80 km/h

22 m

49 m

71 m

Poľadovica

50 km/h

14 m

64 m

78 m

60 km/h

17 m

93 m

110 m

80 km/h

22 m

165 m

187 m

zdroj: vidiet-a-byt-videny.sk

Halloween v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1270

Pri jednej mojej prechádzke po ulici Pri božej studni ma upútal priestor pred jedným domom. Nedalo mi, aby som to nevyfotil. Chcem aj vám sprostredkovať túto halloweensku atmosféru na týchto pár záberoch.

Pôvod: Halloween je „americký sviatok, predvečer a noc z 31. októbra na 1. novembra pred Sviatkom všetkých svätých“. Do USA Halloween priniesli írski a škótsti prisťahovalci, ale až po rokoch 1845-1846 (veľký hladomor) sa z neho stala celonárodná udalosť.  V súčasnosti ide o sekulárny sviatok s karnevalovým charakterom, ktorý sa počas 90. rokov  minulého storočia rýchlo rozšíril do Európy, teda aj k nám.

Foto: jsz

Fotogaléria

Žiriansky cintorín opeknelhttp://www.zirany.eu/?view=1268

Návštevy cintorína, zapaľovanie sviečok na hroboch blízkych a ich vyzdobovanie vencami a kvetmi, najmä chryzantémami, tiché modlitby a spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami. To sú činnosti, ktoré charakterizujú každoročne dni na prelome októbra a novembra. Inak to nebolo ani v tomto roku. Sviatok všetkých svätých a Dušičky zastavujú aspoň na chvíľu     tento náš uponáhľaný život, nútia zaspomínať si i zamyslieť sa nad zmyslom a pominuteľnosťou života. Kto sa však tento rok ponáhľal a zaniesol kvety a kahance na hroby skôr, oľutoval. 28. a 29. októbra dul veľmi silný vietor, ktorý poprevracal na hroboch nielen kvety, ale aj sklené svietniky a dokonca dosť ich aj porozbíjal. Bol to veľmi smutný pohľad. Naši občania si však hlboko ctia svojich mŕtvych príbuzných, všetko dali do poriadku, čoho dôkazom boli 1. novembra aj krásne, bohato vyzdobené hroby na miestnom cintoríne a v nočnej tme cintorín žiaril svetlom spomienkových sviečok doďaleka. Svedčia o tom aj tieto fotografie z nášho cintorína. 

Text a foto: jsz

Fotogaléria

Oznámenie o uložení zásielky - Alexander Murkahttp://www.zirany.eu/?view=1269

Peter Lincmaier majstrom svetahttp://www.zirany.eu/?view=1266

V týchto dňoch som sa od Miroslava Lincmaiera dozvedel, že jeho syn Peter dosiahol ďalší výborný úspech na WUAP Majstrovstvách sveta 2017 v Prahe v silovom trojboji divízie EQ v kategórii OPEN. Na internete som si vyhľadal informácie o tejto súťaži, najlepšie však bude, keď uvediem slová tohto nášho úspešného rodáka, PETRA LINCMAIERA:

"Dnes |rozumej 22. okt. 2017| som vyhral Majstrovstvá Sveta v Prahe, vo federácii WUAP, v Silovom trojboji v kategórii do 100kg, výkonom: Drep 355kg, Tlak na lavičke 220kg a Mŕtvy ťah 300kg a v absolútke bez rozdielu hmotnosti som skončil druhý. Moja veľká vďaka patrí rodinke, manželke a dcérke, Andrejovi, kamarátom a fanúšikom."

My mu k tomuto vynikajúcemu úspechu samozrejme GRATULUJEME.

Peter Lincmaier na Obecných dňoch 2013 v rodnej obci Žirany:

Text a foto:Jozef Szórad

Stretnutie občanov s kandidátmi VÚChttp://www.zirany.eu/?view=1265

27. októbra / 8 dní pred voľbami do VÚC/ sa uskutočnilo stretnutie našich občanov s kandidátmi JEDNOTNEJ KOALÍCIE NSK /Smer-SD, SNS, Most-Híd/ v kultúrnom dome v Žiranoch.

Foto: Jozef Bencz

Fotogaléria

Začatie konania - SIRAhttp://www.zirany.eu/?view=1264Práce v dolnom parku - 2. časťhttp://www.zirany.eu/?view=1262

9. októbra 2017 začali pracovníci firmy Daniela Andela stavať múr, o čom svedčia aj fotografie.

Tento záber je však mimo danej témy, ktorý zachytáva  jesennú idylku v dolnom parku: popadané plody pagaštana konského na chodníku.

Foto: jsz

Fotogaléria

Stretnutie občanov s kandidátmi VÚChttp://www.zirany.eu/?view=1261

Obec Žirany Vás pozýva na stretnutie občanov s kandidátmi VÚC, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2017 tj. v piatok o 16.00 hod. v kultúrnom dome.

O občerstvenie je postarané.

Meranie zrakuhttp://www.zirany.eu/?view=1260

Dňa 24.10.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.

Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 15:00 do 16:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.