Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany 10. Reprezentačný pleshttp://www.zirany.eu/?view=1389

Zobraziť fotografie

Zobraziť fotografie (fotostena)

Oznamy na 3.veľkonočnú nedeľuhttp://www.zirany.eu/?view=1388Zo súdnej talkshowhttp://www.zirany.eu/?view=1387

Stretnutie s protagonistami relácie Súdna sieň Jankou Buršákovou a Radoslavom Kuricom sa uskutočnilo 14. apríla 2018. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z natáčania tejto populárnej relácie. Končilo to autogramiádou a spoločným fotografovaním.

foto: Jozef Bencz

Fotogaléria

Žiriansky Spravodajca č.1/2018http://www.zirany.eu/?view=1386Reprezentačné plesy v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1384

Naši starší občania sa iste pamätajú na reprezentačné plesy, ktoré sa v našej obci začali organizovať už od roku 1981. Konali sa v spoločenskej sále miestnej vápenky a organizáciou plesu bola poverená vždy iná spoločenská organizácia v obci. Patronát nad nimi mala Osvetová beseda Žirany, ktorá v tých časoch zastrešovala kultúrne dianie v obci. Elán im vydržal niekoľko rokov a vždy to boli veľmi hodnotné kultúrno-spoločenské akcie s vynikajúcou atmosférou a s dobrou zábavou. Dokonca mi v týždenníku Život uverejnili v rubrike „Príspevky od našich čitateľov“ aj krátku správu o jednom z týchto plesov aj s fotografiou.

Na podnet starostu obce Jozefa Zsebiho sa po 20 rokoch táto pekná tradícia obnovila a 29. marca 2008 sa uskutočnil v kultúrnom dome 1. reprezentačný ples. Bol pod patronátom obecnej samosprávy a miestnych organizácií. Výzdoba sály bola zverená do rúk členiek MO Červeného kríža. Organizátori, hlavne členovia komisie kultúry, školstva a športu, s napätím očakávali, ako táto znovuoživená kultúrno-spoločenská akcia v našej obci dopadne. Ples o 20.00 hodine zahájili tancom „Palotás“ žiaci maďarského oddelenie Základnej školy v Jelenci (viď foto).

V strede záberu sú Aneta Kováčová s Máriom Benczom a druhá sprava je Noémi Bencová, vtedajší žiaci zo Žirian. Privítania hostí a slávnostného prípitku sa ujal Ing. Jozef Zsebi, starosta obce. O výbornú atmosféru sa starala naša hudobná skupina STEPS. Z reakcií  vyše 120 hostí sa dalo usúdiť, že sa ples vydaril. Tombola bola veľmi bohatá, prispelo až 16 sponzorov. Zaujímavosťou plesu bolo i to, že sa v noci menil SEČ na letný čas, čiže o 1 hodinu sa tancovalo menej, ale nikto to našťastie nereklamoval. Organizátori vsadili na dobrú vec, plesy sa v našej obci udomácnili a na 7. apríla je už pripravený  reprezentačný ples s č. 10. Čím sa bude tento jubilejný ples líšiť od ostatných? Napríklad tým, že výzdoba sály sa zverí tentoraz do rúk profesionálov, fotografie na pamiatku bude robiť profesionálny fotograf a hostí budú zabávať obe naše hudobné kapely: KIKO BAND aj FLAMINGO. A čo sa týka programu, jedna časť bude tradičná a tá druhá tak trochu netradičná. Nechajme sa teda prekvapiť.

text a foto z archívu: jsz

K VEĽKEJ NOCIhttp://www.zirany.eu/?view=1383

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

ŽELÁME VÁM KRÁSNE A POKOJNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

a poslanci obecného zastupiteľstva

Zberný dvor otvorený od 26.03.2018http://www.zirany.eu/?view=1381

Oznamujeme našim občanom, že „ Zberný dvor “na železničnej stanici bude otvorený od 26.03.2018 podľa otváracej doby.

Hviezdna Súdna show - talkshow (Janka Buršáková, Radoslav Kuric)http://www.zirany.eu/?view=1380

Pozývame Vás na stretnutie s protagonistami úspešnej relácie TV JOJ - Súdna sien , pod názvom Súdna talkshow - 14. apríla 2018 o 17:00 hod. v obci ŽIRANY. Ponúkneme Vám nevšedný pohľad do zákulisia tohto obľúbeného programu, tak ako ho bežný divák nevidí. Z rozprávania televíznej sudkyne Janky Buršákovej a právneho zástupcu Radoslava Kurica sa dozviete niečo aj o ich súkromí. Chýbať nebude dobrá nálada a autogramiáda. Zažite Súdnu talkshow vo Vašej obci a prežite neopakovateľný večer v prijemnej spoločnosti.

MIESTO: kultúrny dom

ORGANIZÁTOR: Obec

Aby bol svet krajšíhttp://www.zirany.eu/?view=1376Systém nakladania s odpadom http://www.zirany.eu/?view=1375Pozvánka na 8. mimoriadne zasadnutie OZ v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1374Oznámenie o zápise do základnej školy http://www.zirany.eu/?view=1372Odpočet elektromerovhttp://www.zirany.eu/?view=1371

Západoslovenská distribučná oznamuje našim občanom, že od 10.03.2018 do 18.03.2018 sa uskutoční odpočet elektromerov, preto vyzývame našich občanov, aby sprístupnili svoje elektromery.

MDŽ a dnešokhttp://www.zirany.eu/?view=1370

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Slovami básnika bez Vás, milé ženy, by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

Tento sviatok v socializme sprevádzali na každom pracovisku bujaré oslavy. Ženy dostávali  od vedenia pracoviska karafiáty a okrem toho boli najbežnejšími darmi rôzne doplnky do domácnosti, hlavne do kuchyne. Nuž čo, vtedy bola taká doba! Sviatok síce mali ženy, ale najviac oslavovali chlapi. No a keďže sa pri oslave MDŽ aj „spoločensky unavili“, mali potom s nimi ich manželky doma starosti a mnohé preto tento sviatok venovaný paradoxne ženám aj preklínali.

Po novembri 1989 sa do popredia dostával Deň matiek. Avšak aj napriek rozporuplnej minulosti MDŽ si ženy zasluhujú úctu aj v súčasnosti a tento sviatok má stále svoj zmysel. Veď predsa nie každá žena je aj matkou. Ženy vo vedúcich pozíciách vidieť menej ako mužov a za rovnakú prácu ako muži majú neraz aj nižší plat. Okrem toho, milé slovo, či kvietok, poteší srdiečko každej ženy.

Touto cestou by sme sa chceli Vám za to, čo robíte, za to, čo pre nás znamenáte, úprimne z celého srdca poďakovať. Prajeme Vám milé Žirianky pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce a mužská časť Obecného zastupiteľstva v Žiranoch

Zo zhromaždenia občanovhttp://www.zirany.eu/?view=1368

Dňa 25. februára 2018 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je „veľký“, veď stretnutia sa zúčastnilo „AŽ“ 21 občanov.(viď foto)

V úvode starosta Ing. Jozef Zsebi prehlásil, že tentoraz upustí od hodnotenia akcií, ktoré boli od posledného zhromaždenia občanov. Je o nich podrobne písané v posledných číslach našich obecných novín a na webovej stránke obce. Hneď sa teda rozrečnil o pripravovaných akciách v tomto roku: V marci sa budú vypilovať staré a nebezpečné stromy v hornom parku a na cintoríne. Potom sa zameriame na najväčšiu akciu roka – asfaltovanie miestnych komunikácií. Predovšetkým to bude Ulica Z. Kodálya, ktorá pretína historické jadro obce, veď tá si to vyžaduje najviac. Okrem nej sa ešte položí asfaltový koberec aj na Ulicu Pri železnici, na Ulicu za humnami a aj na dve prepojovacie ulice- Lavičku a Potočnú ulicu. Bude to veľká a pre obec aj nákladná  akcia. Ostatné akcie v tomto roku: rozšírenie kamerového systému pri zbernom mieste, ľudovom dome a pri Jaga pube, vynovenie dopravného ihriska v centre voľného času a pokračovanie v rozširovaní LED lámp na verejnom osvetlení. Tieto akcie by však mala obec iba spolufinancovať.  Ak by naša obec dostala financie z programu „Leader“, tak by sa začalo aj s budovaním tak potrebného chodníka pri hlavnej ceste od začiatku obce až po CVČ. No a keby nám už konečne „priklepli“ financie z environmentálneho fondu, o ktoré sa už niekoľko rokov naša obec uchádza, tak by sa mohlo pokračovať v dobudovaní kanalizácie na Hlavnej ulici. Od NSK sme dostali prísľub, že sa položí nový asfaltový koberec aj na jedinú príjazdovú cestu do Žirian, od odbočky až po začiatok obce.

Do diskusie sa prihlásilo 6 našich občanov. Prvým bol Miroslav Lincmaier, ktorí sa pýtal, či sa bude asfaltovať aj tá časť Ulice pri železnici, kde býva on? Dostal kladnú odpoveď. Jozef Vanyo sa pýtal, či sa bude niečo robiť aj s ulicou pri jeho dome. Predseda komisie František Szórád mu prisľúbil, že táto krátka ulica sa musí najprv kvôli vode  oddrenážovať a až potom sa môže vysypať kameňom. Gabriel Bencz hovoril o nebezpečných odbočkách zo štátnej cesty do Jelenca a do Žirian a o takisto nebezpečnej križovatke pri Pohraniciach. Bolo mu povedané, že to je v kompetencii Slovenskej správy ciest. Vedia o týchto nebezpečných úsekoch, zatiaľ sa však nenašli financie. Pani Palakyová sa pýtala obecnej samosprávy, či by sa nedala znovuotvoriť maďarská trieda v škole, nakoľko by v septembri nastúpili dvaja žiaci. Odpoveď starostu bola taká , že ak by v budúcom školskom roku navštevovali túto triedu 2-3 žiaci, tak by sa dalo o tom uvažovať. Koloman Nagy hovoril o znečisťovaní ovzdušia a pôdy v našej obci, o bezpečnosti na našich cestách a o iných problémoch. Pani Okenková sa pýtala, či by nemohla obec zobrať úver na dokončenie kanalizácie. Pán starosta pripomenul, že túto možnosť financovania kanalizácie poslanci OZ zamietli. Budeme aj naďalej čakať na finančnú pomoc z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR. Ďalšia výzva pani Okenkovej bola, či by starosta obce nemohol vyhodnotiť doterajšiu prácu poslancov. Pán starosta na to reagoval v tom duchu, že na takéto vyhodnotenie práce obecnej samosprávy   budú kompetentní občania Žirian pri tohtoročných komunálnych voľbách.

Na konci zhromaždenia ešte starosta poďakoval našim občanom za aktívnu účasť pri separovaní odpadkov. Zároveň ešte apeloval na tých našich občanov, ktorí okrem splaškovej vody púšťajú do obecnej kanalizácie aj dažďovú vodu (čo je neprípustné), aby tak nerobili, lebo tým sa enormne zvyšujú náklady na čistenie vody, čo v konečnom dôsledku ide z našich peňazí.

Text a foto: jsz

Oznámenia o strategickom dokumentehttp://www.zirany.eu/?view=1366Žirianska parta na olympiádehttp://www.zirany.eu/?view=1365

Pred necelým rokom som Vás informoval na našej webovej stránke o projekte s názvom PARTY V 21. STOROČÍ. V tomto krásnom projekte  má zastúpenie aj naša obec, ktorá ako jediná svojou unikátnou partou prezentovala nitriansky región (Dolnú Nitru).

Trochu z histórie pre mladú generáciu: Parta sa v minulosti nosila ako ozdobná čelenka, ktorá bola znakom dospelého slobodného dievčaťa. Základ party tvoril pás lepenky stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom, najčastejšie zamatom, ten bol doplnený našitými korálkami, bortňami, či kovovými čipkami. Súčasťou party boli viaceré stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli okolo tváre alebo dolu chrbtom. V 19. storočí bola parta súčasťou sviatočnej alebo obradovej úpravy hlavy dospelých dievčat.

Kolektív umelcov a Galéria Národnej rady Slovenskej republiky vtedy organizovali slovenskú premiéru výstavy obrazov Party v 21.storočí, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici apríla 2017 na Západnej terase Bratislavského hradu. Limitovaná kolekcia 33 obrazov takmer zaniknutých párt a vencov vznikala počas dvojročnej intenzívnej spolupráce Zuzany Sénášiovej a Ľubomíra Saba, tvoriacich pod značkou LSZ Photography, maliarky Sarah I. Avni a etnologičky Kataríny Chabrečekovej. Umelci spolu s tímom etnológov zmapovali a zachytili 33 tradičných párt a vencov zo všetkých kútov Slovenska, teda aj zo Žirian.

Tento projekt prináša novodobý pohľad mladej generácie na takmer zaniknuté kultúrne klenoty Slovenska. Štúdium historickým prameňov, selekcia sviatočných párt a vencov, kompozícia fotografie a autentické ľudové ornamenty, ktoré sú súčasťou maľby na tvár a maľby na plátno, stelesňujú v projekte návrat k ľudovým tradíciám a zvykom, umeleckým podaním však cielene oslovujú súčasnú generáciu.

Dievčatá (známe aj menej známe herečky, speváčky, tanečnice, modelky, missky,…) majú na hlave party, odeté sú do kroja a na tvári sa im vynímajú zaujímavé vzory. Odkedy projekt prvýkrát odprezentovali na Slovensku pred trištvrte rokom, žne úspechy aj vo svete. Obrazy už mali možnosť vidieť návštevníci výstav vo Viedni, v Bruseli, ale aj v New Yorku či v Ottawe. Po svetových výstavách sa Party v 21. storočí vrátili naspäť na Slovensko. Milovníci umenia si výstavu v novembri 2017 mohli vychutnať v Dome umenia v Piešťanoch. Súčasťou slávnostnej vernisáže bol aj krst nového CD s rovnomenným názvom „ Party v 21.storočí “, na ktorom je výber najkrajších ľudových piesní s ľúbostnou a svadobnou tematikou prearanžovaných do moderných hudobných žánrov. 

Slovensko takto zviditeľnilo svoju naozaj krásnu históriu aj vo februári 2018 na Olympijských hrách v Južnej Kórey. Nádherné obrazy tohto projektu, čiže aj našu partu, obdivujú návštevníci v Slovenskom olympijskom dome v Pjongčangu. „Keď to zbadajú Kórejčania, nevedia odtrhnúť zrak. Veríme, súdiac podľa reakcií, že Slovensko môže byť na svoju prezentáciu v Kórejskej republike hrdé," zhodnotil tím okolo projektu Party v 21. storočí.

ZDROJ:   Facebook/ Party v 21. storočí

Z inštalácie vernisáže vo Viedni. Parta zo Žirian je vpravo dole, za hlavou pracovníka v čiernom.


Projekt sa dostal aj na Times Square v New Yorku. Naša parta je prvá zľava.


Autori projektu s prezidentom SR Andrejom Kiskom v Slovenskom olympijskom dome na zimnej olympiáde v Južnej Kórei.

Nádherná parta zo Žirian bola veľmi zložitá a bohato      zdobená, skladala sa až z piatich častí. Tvorili ju zelené a červené stuhy, textilné a voskové kvetinky s lístočkami, šifón a korálky. Nosila ju nevesta a naposledy sa používala v roku 1960. Po tomto roku ju nahradil jednoduchší závoj a venček s papierovými kvetmi. V súčasnosti partu používa FS Zsibrice (Zsibrice Hagyományőrző Csoport) pri predvádzaní tradičnej žirianskej svadby. Partu na fotenie zapožičala Elena Benczová, vedúca FS Zsibrice.

Na obrázku so žirianskou partou je modelka Miriam Mattová. Rozmery obrazu sú 6OX90 cm.

jsz

Najvýznamnejšie podujatia v Nitre na rok 2018http://www.zirany.eu/?view=1364

10. 2. Nitrianske fašiangy

27. – 28. 2. Ekotopfilm

5. 4. – 22. 4. Nitrianska hudobná jar

29. 4. – 27. 5. Medzinárodný organový festival Ars organi

apríl – máj Nitrianske univerzitné dni

18. 5. Welcome Summer

19. 5. Noc múzeí a galérií

25. 5. Noc kostolov

25. – 27. 5. Svätourbanské zoborské slávnosti

31. 5. – 2. 6. Drumpoint Slovakia

2. 6. Festival chutí Nitra

1. 6. – 14. 9. Nitrianske kultúrne leto

5. – 7.6. Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás

10.6. – 1.7. Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra

1. 7. Piknik pri Dražovskom kostolíku

2. 7. – 7. 7. Akademická Nitra

4. – 6. 7. Nitra, milá Nitra… Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

14. 7. IMT Smile

16. – 19. 8. Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti

28. 8. Slížovica

2. 9. 770. výročie udelenia kráľovských výsad mestu Nitra

9. 9. Podzoborské vinobranie

1. – 30. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva

27. – 29. 9. Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

28. 9. – 3.10. Divadelná Nitra

26.9. – 3.10. Októberfest UKF

4. – 25. 10. Nitrianska hudobná jeseň

17. 11.  festival Vysoké  hory Nitra (13. ročník)

1. – 23. 12. Vianočná Nitra

2. 12. Mikuláš

10. Reprezentačný ples - pozvánkahttp://www.zirany.eu/?view=1363

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanovhttp://www.zirany.eu/?view=1362

Obecné zastupiteľstvo pozýva našich občanov dňa 25.02.2018 tj. v nedeľu o 16.00 hod. do kultúrneho domu na verejné zhromaždenie občanov.

Každého srdečne očakávame.