Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojicehttp://www.zirany.eu/?view=1416Nitriansky minivláčik po novomhttp://www.zirany.eu/?view=1415Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1409

Oznamujeme našim veriacim, že zajtra – t.j. 20.mája 2018 svätá omša bude o 12.00 hod. (maďarsko-slovenská).

Návrh záverečného účtu Obce Žirany a rozpočtového hospodárenia za rok 2017http://www.zirany.eu/?view=1414Z oslavy Dňa matiek v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1408

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je predsa jeho
matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.
Deti na Slovensku a v mnohých krajinách sveta majú príležitosť spomenúť si na svoje matky osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám ale aj babičkám možno rôznym spôsobom: darovaním kytice, darčeka, návštevou a niektorí už iba spomienkou na cintoríne.

jsz

Atmosféru z oslavy Dňa matiek v Žiranoch nám približujú fotografie od Jozefa Bencza.

Fotogaléria

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žirany na II. polrok 2018 (návrh)http://www.zirany.eu/?view=1406Deň matiekhttp://www.zirany.eu/?view=1405

Milé mamičky, staré mamy a babičky!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 13. mája 2018  o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu v Žiranoch.

Organizátor akcie: Obec Žirany a Základná škola s materskou školou Žirany

Tešíme sa na Vás.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

Stavanie mája na fotkách Jozefa Benczahttp://www.zirany.eu/?view=1403

Fotogaléria

Zo stavania mája v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1402

Foto: jsz

Fotogaléria

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.05.2018http://www.zirany.eu/?view=1401Uznesenia z 8. mimoriadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 16.03.2018http://www.zirany.eu/?view=1400Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 16.02.2018http://www.zirany.eu/?view=1399Uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 11.12.2017http://www.zirany.eu/?view=1398Stavanie májahttp://www.zirany.eu/?view=1395

Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2018 t.j. v pondelok o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej a zo základnej školy, ženský spevácky zbor Zoboralja. Po slávnostnom programe bude prvomájové pohostenie. Očakávame čo najvyššiu účasť našich občanov.

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1394

Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať:

- Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa

- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Vyúčtovanie stočného

Ing. Zsebi Jozef v.r., starosta obce

Oznámenie o uložení zásielky - Vojtech Dallošhttp://www.zirany.eu/?view=1396

Jedinečná výstava o vesmírehttp://www.zirany.eu/?view=1392

Výstava Až naprší a uschne v bratislavskom medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana predstavuje hravou formou jedinečnosť zemskej atmosféry.

"Chceme vzbudiť zvedavosť o všedné veci, ktoré nás sústavne obklopujú a ktoré môže človek svojím konaním ovplyvniť k lepšiemu. V piatich častiach sú sprístupnené vedecké poznatky o slnečnej sústave, zemskej atmosfére, mrakoch, vzniku vetra, cyklónov a tornád až po predpoveď počasia," zdôvodnil na štvrtkovej tlačovej konferencii iniciátor a autor výstavy Ondrej Slivka, ktorý navrhol aj jej výtvarno-priestorové riešenie.

Podľa neho zemská atmosféra je prírodný unikát. Vesmír je peklo pre život, raj je na Zemi a máme šťastie, že žijeme na dne vzdušného oceánu. Nielen deti sa dozvedia, že zvuk vo vesmíre sa nešíri, na Mesiaci je krajina bez atmosféry, čo ochraňuje Zem pred smrtiacim kozmickým žiarením, aká je cirkulácia vzduchu, že najväčšou hrozbou pre ozón sú plyny freóny, či aké teplotné pásma existujú.

Zistia, kde je najdaždivejšie miesto na Zemi, že o prenos energie v atmosfére sa stará najmä kolobeh vody, ako sa vzduch správa v tlakovej výši a níži, kedy je tropický, že atmosféru tvorí takmer štyrikrát viac dusíka ako kyslíka i aká je nadzvuková rýchlosť a osem druhov rýchlosti vetra. Môžu si vychutnať kozmické ticho, aj ako zneje ľudský hlas v atmosfére hélia, prejsť cez šesťhrannú snehovú vločku, spoznať planéty Venuša, Jupiter, Neptún, alebo vyskúšať, akú globálnu katastrofu môže spôsobiť roztopenie ľadovcov.

Množstvo textových informácií dopĺňajú výtvarné diela svetoznámych maliarov (René Magritte, Sandro Botticelli, Claude Monet a iní), aj špeciálne vytvorené objekty. Napríklad možno vojsť do búrkového mraku. Taký obsahuje 31.000 ton vody a keby sme ju chceli odviezť, potrebovali by sme 350 cisternových vagónov, čo ilustruje krúžiaci hračkový vláčik. Okrem vedeckých poznatkov expozíciu spestruje ľudová meteorológia. Jej osvedčené tradičné podoby si možno prečítať podľa kalendárnych dni od 6. januára po 24. december. Zemská atmosféra je v našej slnečnej sústave jedinečná, musíme si ju chrániť, lebo nie je žiadne iné miesto, kam by sa ľudstvo mohlo presťahovať.

Táto poučná a vtipná výstava hravou formou predstavuje jedinečnosť zemskej atmosféry. Vykresľuje ju nielen ako predmet vedeckého bádania, ale aj ako vizuálnu inšpiráciu pre mnohých významných výtvarných umelcov od starého Egypta až po dnešok. V piatich častiach výstavy sa návštevníci dozvedia viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, vzniku vetra, cyklónov a tornád, o systéme pomenovania mrakov či predpovedi počasia. Výstava potrvá do 2. septembra 2018. Výstavné priestory Bibiany sú prístupné denne okrem pondelka od 10.00 – 18.00. (Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA sa nachádza na Panskej ulici 41 medzi Dómom sv. Martina a Mostom SNP v Starom Meste).

Text a fotografie sú z internetu. Zdroj TASR.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.05.2018http://www.zirany.eu/?view=139110. Reprezentačný pleshttp://www.zirany.eu/?view=1389

Zobraziť fotografie

Zobraziť fotografie (fotostena)

Zo súdnej talkshowhttp://www.zirany.eu/?view=1387

Stretnutie s protagonistami relácie Súdna sieň Jankou Buršákovou a Radoslavom Kuricom sa uskutočnilo 14. apríla 2018. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií z natáčania tejto populárnej relácie. Končilo to autogramiádou a spoločným fotografovaním.

foto: Jozef Bencz

Fotogaléria