Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Pri našich vynovených cestách nové orientačné tabulehttp://www.zirany.eu/?view=1446

Fotogaléria

Obecné dni v Papkeszihttp://www.zirany.eu/?view=1445

V strede júla sa konali v družobnej obci Papkeszi obecné dni. Zúčastnila sa na nich aj malá delegácia z našej obce na čele so starostom obce. Atmosféru z podujatia prinášajú aj fotografie Jozefa Bencza.

Fotogaléria

Oznamy na 15. nedeľu v cezročnom období http://www.zirany.eu/?view=1444Zájazd na termálne kúpalisko Podhájskahttp://www.zirany.eu/?view=1443

Oznamujeme našim dôchodcom, že 19.júla 2018 sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko Podhájska. Hlásiť sa je možné do 16. júla do 12.00 hod. Pre deti nad 10 rokov a pre nedôchodcov treba zaplatiť 3 eurá. Odchod autobusu ráno o 8.00 hod. od obecného úradu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voličahttp://www.zirany.eu/?view=1442Pozvánka na obecné dni 2018http://www.zirany.eu/?view=1441Športový deň – minifutbalhttp://www.zirany.eu/?view=1439Žiriansky Spravodajca č.2/2018http://www.zirany.eu/?view=1437Obecné aktivity týchto dníhttp://www.zirany.eu/?view=1436

„Uhorková sezóna“ je vžité označenie pre letné obdobie, kedy sa deje minimum významných udalostí. Toto však neplatí pre našu obec. Práve teraz prebieha v Žiranoch celý rad aktivít na poli zveľaďovania obce:

 

I. Dokončenie asfaltovania Ulice za humnami a Kodályovej ulice

5. júla sa po krátkom prerušení prác pokračovalo v asfaltovaní Ulice za humnami. Najprv sa musela urobiť príprava cesty (snímky 1 a 2) a až potom sa kládol asfaltový koberec (snímky 3 a 4). Po jej dokončení sa práce presunuli na poslednú, zároveń najviac zničenú Kodályovu ulicu v centre obce, o čom svedčia aj snímky 5 a 6. Tu sa však už musela urobiť rozsiahlejšia príprava (asfaltová vysprávka väčších jám a širšieho okraja cesty – snímok 7). Snímky 8 až 10 sa zhotovili počas kladenia asfaltového koberca na túto ulicu. Tu ešte treba dodať, že sa pred bývalým barom vyasfaltovala väčšia plocha, aby sa tu mohli bezpečne bicyklovať malé detičky a zároveň poslúži i na jazdu na kolieskových korčuliach pre väčšie deti – snímky 11 a 12. Týmto boli prevedené v našej obci najrozsiahlejšie pokládky asfaltových kobercov za posledných niekoľko desaťročí. Teraz už možno povedať, že tak toľko kritizované miestne komunikácie sú vo výbornom stave.

 

II. Pokračovanie modernizácie Centra voľného času

Od júna sa začalo s modernizáciou detského dopravného ihriska (snímky 13 – 22) a začali sa práce aj na vytvorení nového chodníka cez tento park, zatiaľ však iba s rozsiahlou úpravou terénu v hornej časti parku (snímky 23 – 32).

foto z týchto aktivít: jsz

Fotogaléria

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1434

Oznamujeme našim občanom, že sa 5. júla (vo štvrtok) bude asfaltovať Ulica za humnami a v ďalších dňoch aj Kodályova ulica (pošta, obchod, obecný úrad).

Výzva – Výstavba detského ihriskahttp://www.zirany.eu/?view=1433Odpis vodomerovhttp://www.zirany.eu/?view=1432

Oznamujeme našim občanom, že od 30.06.2018 / t.j. od soboty /  sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu obec@zirany.eu

Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery.  

Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=1431Asfaltovanie ciest v obci … 2. časťhttp://www.zirany.eu/?view=1429

Po dokončení uličky Pri majeri sa pokračovalo v asfaltovaní Ulice pri železnici (prvé tri zábery). Potom sa asfaltéri presunuli na uličku Pri potoku (záber č. 4). V piatok (22.jún) práce pokračovali na časti Parkovej ulice. Na zábere č. 5 vidieť, ako katastrofálne vyzerala táto ulica predtým a na ďalších záberoch 6 – 10 už vidieť túto ulicu s novým asfaltovým kobercom. Opravil sa aj kúsok druhej časti tejto ulice (záber č. 11). Poobede sa asfaltéri presunuli na Ulicu za humnami (záber č. 12). Ako posledná teda zostala Kodályova ulica.

Text a foto: jsz

Fotogaléria

Schôdza futbalistov a fanúšikov futbaluhttp://www.zirany.eu/?view=1428

Oznamujeme našim občanom a športovým fanúšikom, že 25.06.2018 t.j. v pondelok o 19.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční schôdza, kde očakávame futbalistov, fanúšikov a tých občanov ktorí by radi spolupracovali v organizácii.

Asfaltovanie ciest v obcihttp://www.zirany.eu/?view=1427

Keby sme urobili anketu medzi občanmi s jedinou otázkou: „Čo vám najviac vadí v obci?“, určite by bol na prvom mieste zlý stav miestnych komunikácií. Konečne prišiel čas, aby sa to dalo do poriadku. Peniaze sa našli (a bolo ich treba cez 200.000 eur) a potom už nič nestálo v ceste tejto veľkej a veľmi dôležitej akcii. To, že v akom katastrofálnom stave boli miestne komunikácie, možno vidieť na záberoch 1 až 4. Najprv sa vyfrézoval začiatok a koniec každej cesty, kde sa bude dávať asfaltový koberec (zábery 5 až 7) a hlavne zdvihli sa kanalizačné poklopy (zábery 8 a 9). Nedá mi, aby som na tomto mieste nevyzdvihol to, že tým nebudú pri kanalizačných poklopoch také prepadliny ako napríklad aj v Nitre, kde musia vodiči áut kľučkovať aby sa tým jamám vyhli! Na zábere 11 je vidieť pripravenú cestu na položenie asfaltového koberca. Na ostatných záberoch sú už zachytené práce z asfaltovania uličky Pri majeri, kde sa práce začali. Po nej sa asfaltéri presunú na Ulicu pri železnici, potom na Kodályovu ulicu (pošta, obecný úrad), Ulicu za humnami a na časť Parkovej  ulice.

Fotogaléria

Čo nám prezrádzajú staré fotografie – 2.časťhttp://www.zirany.eu/?view=1426

(alebo z minulosti našej obce)

Netreba snáď ani moc zdôrazňovať, že základným spôsobom obživy obyvateľov vidieka bolo v minulosti  poľnohospodárstvo.  Len čo sa začala zelenať prvá trávička a sneh ustupoval z lúčnych plôch, začali z chlievov vychádzať prvé jarné zvieratká. Na dedinách bolo bežné, že sa pásli husi, kozy, ovce alebo kravičky. Každá obec mala svojich obecných pastierov oviec, kôz a kráv. V tých časoch nebol dostatok krmiva, preto sa využívalo najmä voľné pasenie na lúke - v Žiranoch to bol rozsiahly pás pasienkov nad obcou na úpätí Vápeníka a Žibrice.

Každé ráno obecný pastier zatrúbil na pastierskej trúbe alebo oznamoval hlasným vyvolávaním na jednom konci dediny. To bol známy signál pre gazdov alebo gazdinky, aby vyháňali dobytok z maštalí pred dom. Pastier, ako išiel, ohlasoval sa po dedine zhruba pri každom 4-5 dome, až kým nezašiel na druhý koniec dediny. Takto sa postupne pripájali do čriedy ďalšie a ďalšie zvieratá. Súčasťou výbavy pastiera bola teda trúba, dlhý bičík na krátkom porisku a jeho verný priateľ pes. 

Pastier stádo vyháňal na pasienky nad dedinou pod les. Tu na ne celý deň dohliadal, aby nezašlo ďaleko a nepoblúdilo v neďalekom lese alebo neurobilo škodu na políčkach. Pred večerom sa vracali späť do príbytkov. Takto sa to opakovalo každý deň od skorej jari až do neskorej jesene.

Keď prišli vianočné sviatky, na štedrý deň pastierik chodil z domu do domu, lebo k jeho povinnostiam patrilo aj navštíviť majiteľov zvierat a predniesť svoje vinše zamerané na zabezpečenie prosperity tej ktorej rodiny: aby rodina mala hojnú úrodu, aby sliepky znášali vajíčka, kravy dávali mlieko a aby bolo dostatok sviniek na šunky a klobásky. Tým aj on mal samozrejme zabezpečenú prácu na ďalší rok. Za vinš dostal pár drobných, koláčiky, klobásku. Od obce dostal palivové drevo na zimné mesiace. Pastieri žili skromne, ale šťastne.

S nástupom kolektivizácie v 2. polovici minulého storočia, kde patrila aj kolektívna forma pasenia, však význam pastierov začal zanikať.

jsz

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=1423

Oznamujeme našim občanom, že v závode Calmit s.r.o. Žirany dňa  11.06.2018  t.j. dnes vo večerných hodinách bude daná do prevádzky šachtová pec č. 3, ktorá v skúšobnej prevádzke 4-5 dní bude bez filtrácie.Čo nám prezrádzajú staré fotografiehttp://www.zirany.eu/?view=1422

(alebo z minulosti našej obce)

Nedávno sa mi dostala do ruky 10-ročná publikácia o Žiranoch, kde som si prezeral staré fotografie zo života našich predkov. Vtedy som si uvedomil, že mladá, a dokonca aj tá stredná generácia ani nevie, čo a kto je vlastne na tých fotografiách. Bol som dlhé roky žirianskym kronikárom aj spoluautorom knihy o Žiranoch a už patrím medzi skôr narodených, dosť si pamätám zo staršieho obdobia a veľa som o tom počul aj z rozprávania mojich predkov. Tak sa pokúsim pre tých, ktorí majú  záujem niečo sa dozvedieť z minulosti našej obce, o týchto historických  fotografiách porozprávať. Na jednej z  fotografií zo začiatku 60-tych rokov 20. storočia je obecný bubeník:

Ešte v polovici minulého storočia nebol na dedinách Slovenska obecný rozhlas, ktorý by ohlasoval občanom obce aktuálne správy a udalosti. Nové zvesti oznamoval miestny hlásnik, obecný bubeník (po maďarsky kisbíró). Okrem ohlasovania nových informácií obyčajne vykonával aj funkciu úradného doručovateľa MNV, čiže miestneho národného výboru. Dokonca zabezpečoval, aby bola v zimných mesiacoch vyhriata miestnosť pre zasadania predstaviteľov obce. Bol teda vlastne akýmsi obecným sluhom.

Posledným, kto túto funkciu po dlhé roky v Žiranoch vykonával, bol Gellért Vanyo, otec toho Gregora Vanya (1920-2001), na ktorého sa starší obyvatelia Žirian ešte dobre pamätajú. Veď patril medzi najaktívnejších členov Csemadoku, takisto bol zakladajúcim členom vtedy ešte miešaného speváckeho zboru, folklórneho súboru, džezovej skupiny, bez ktorej sa v tých časoch nezaobišla ani jedna svadba a tanečná zábava v obci  a bol jedným z hlavných iniciátorov zriadenia žirianskeho obecného múzea v roku 1977.

Vráťme sa však naspäť k jeho otcovi - obecnému bubeníkovi. Hoci mu pri krste dali  dosť nezvyčajné meno Gellért, v obci ho všetci volali „ujo Gregor“. Na „Gergé bacsi“-ho sa veľmi dobre pamätám aj ja. Bol to dobrosrdečný, charizmatický „malý mužíček“ a medzi občanmi bol mimoriadne obľúbený. Na obecnom úrade mu richtár, neskôr predseda MNV, dal na papieri napísanú správu, ktorú mal niekoľkokrát prečítať na verejnosti, teda v obci. Vtedy si ujo Gregor vzal obecný bubon na remeni, potiahnutý vypracovanou blanou zo psej kože a prevesil ho cez plece. Prvé bubnovanie začínal vždy na tom istom mieste a odtiaľ postupne prechádzal celou dedinou. Na jednotlivých stanovištiach zastal, aby oznamoval najnovšiu správu. Najprv si upravil  bubon, spoza pása vytiahol paličky a bubnoval nepretržite asi pol minúty. Prenikavý zvuk bubna bol signálom pre dedinčanov, aby sa zhromaždili na určených miestach a vypočuli hlásenie. Potom paličky opäť zastrčil za pás, vytiahol papier, ešte si odkašľal a vždy začínal slovami: „Dáva sa všetkým občanom na známosť, ...“ (po maďarsky: „Közhírré tétetik, ...“). Svoju reč ukončil dvomi údermi do bubna – na znak konca hlásenia. Ďalej sa už potom správy šírili ústnym podaním občanov. Ujo Gregor Vanyo si túto svoju funkciu vykonával s plnou vážnosťou až do roku 1970, keď bol v Žiranoch sprevádzkovaný obecný rozhlas (tento údaj som čerpal z obecnej kroniky).

Bol som aj na cintoríne, aby som zistil, kedy bol tento obecný bubeník  pochovaný. Jeho hrob som síce nenašiel, ale pri pomníku jeho syna Gregora som zistil, že v jeho dolnej časti je vyznačené aj meno jeho otca a mamy, teda majú spoločné hrobové miesto. Iné údaje o ňom tam nie sú, ale až tu som, na moje veľké počudovanie zistil, že sa náš posledný obecný bubeník nevolal tak, ako ho všetci občania volali, čiže Gregor, ale Gellért. K tomu nezvyčajnému menu len toľko, že v tých časoch pri narodení bábätka si neurčovali jeho meno rodičia, ale pán farár pri krste (jednoducho sa pozrel do kalendára a meno bolo pridelené). Preto boli aj také netypické mená ako Kazimír, Belo, Genoveva a podobne. 

Jozef Szórad

Záverečný účet Obce Žirany a rozpočtového hospodárenia za rok 2017http://www.zirany.eu/?view=1425