Príloha 1 Registrácia chovu Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat  ...


...


...


...


...


...


...


Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom, že dňa 6.10.2020 sa v obci budú prevádzať kontrolne a čistiace práce, na vykurovacích spotrebičoch, Komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.314/2001 Zz. Každému občanovi, ktor&eacu...


Ak je jasná obloha, dá sa dovidieť aj na niekoľko desiatok kilometrov. Dokazuje to aj tento záber z terasy na Moste SNP v Bratislave. Prvá šípka ukazuje na vrch Žibrica a druhá na vrch Zobor. ...


03.0 - Výzva na súťaž žirany.docx.pdf 03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií.docx 03.2_Zml - WIFI Žirany.doc 03.2.2_P1zml_Priloha_5_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba_v.3.xlsx 03.2.3_P2 zml - Priloha_1_ZoP_Podrobny_popis_AP.xlsx 03.3 - ČV - §32 ods 1 ...


...


...


...


...


Technická správa - 05 Prestrešenie pódia.docx tribuna.pdf VV.xls  ...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 19.9.2020 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj &n...


...


...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili prednostne bankov&ya...


Staršie