Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

OBEC ŽIRANY
Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

V súlade s Harmonogramom organizačno - technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020,  ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa  25.11.2019

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce

 

späť