Oznam Výboru pozemkového spoločenstva SIRA

Výbor pozemkového spoločenstva SIRA oznamuje svojim členom, že v dôsledku
karantény (koronavírus COVID-19) sa zasadnutie zhromaždenia odkladá na neskorší
termín, ktorý bude členom včas oznámený. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor pozemkového spoločenstva SIRA


späť