Skrátené stránkové hodiny - obecný úrad

Oznamujeme našim občanom, že kvôli opatreniam koronavírusu od dnešného dňa obecný úrad bude mať skrátené stránkové hodiny a to od 8.00 hod. do 11.00 hod. až do odvolania. Ak občania sa rozhodnú písomnosti doručiť osobne pri vchode sa nachádza krabica s názvom „Podateľňa“ kde môžete tieto písomnosti nechať.

 

späť