Oznam

Skupina ôsmych poslancov Andraško, Bencz, Benczová, Bezányiová, Bezányi, Ochotnický, Sonkoly ,Pajer

sa dohodla o spoločnom postupe v súvislosti so vzniknutou situáciou v záujme ochrany zdravia našich občanov

a žiada starostu o zabezpečenie

1/Vo veci uzatvorenia miestnych parkov

 –vyhlásiť cez obecný rozhlas, tak isto info na internet, že priestor je uzatvorený do odvolania, že je zákaz zdržovania sa, priestor nech sa uzatvorí páskou, oznam na plot

 2/Vo veci možnosti pomoci, resp. nákupu základných potravín pre občanom nad 65 r.,resp. zťp, resp. bezvládnych občanom ,ktorí sa nevedia o seba postarať, resp.tí čo sú všetci v karanténe v jednej rodine –vyhlásiť cez obecný rozhlas, tak isto info na internet, že je takáto možnosť,konkrétnu realizáciu ponecháme na zabezpečenie starostovi

3/Info o rúškach pre občanov našej obce -informovať cez rozhlas, že sú takéto aktivity, a kto vie pomôcť tieto ušiť, resp. alebo prispieť nejakou vhodnou látkou, gumičkami, nech to odovzá Zlatke Benczovej

prečítať do rozhlasu, uverejniť aj na internete:

 Stanovisko starostu obce k aktuálnej epidémii

Vážení obyvatelia, priatelia,

Včera sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie vlády a k mimoriadnej situácii v celej SR bol vyhlásený aj núdzový stav pre zdravotníctvo na celom území SR. Z tohto vyplýva možnosť vlády presúvať zdravotnícky personál a materiál podľa potreby z jedného zdravotníckeho zariadenia do druhého. Zároveň od dnes (16. 3. 2020) od 06.00 hod. rannej sú zatvorené všetky prevádzky (aj maloobchodné), okrem potravín, lekární, reštaurácií, pôšt, telefónnych operátorov, obchodov pre zvieratá a čerpacích staníc. Reštaurácie budú poskytovať stravu iba ako výdajňa. Zároveň odporúčajú vo všetkých otvorených prevádzkach používať personálu aj zákazníkom ochranné rúška.

 Vážení priatelia,

k tomuto okamihu vláda potvrdila 61 prípadov nakazených občanov na území SR koronavírusom. Povinnú domácu karanténu v SR nedodržalo viac ako 200 ľudí a bude im uložená maximálna pokuta 1 650 eur. Všetci obyvatelia našej obce po návrate zo zahraničia majú povinnosť nahlásiť svoj návrat na tel. čís. u svojho obvodného lekára a sú povinní dodržať 14-dňovú domácu karanténu. Aj tieto informácie potvrdzujú nedisciplinovanosť niektorých ľudí, a tak pomáhajú k šíreniu epidémie koronavírusu. Aj keď sú potvrdené prípady nákazy na rôznych miestach na Slovensku, doposiaľ v Žiranoch neevidujeme žiadne potvrdenie ani podozrenie u obyvateľa našej obce a ani neevidujeme obyvateľa v domácej karanténe. Preto vás naďalej žiadam, aby ste boli zodpovední, zdržovali sa v domácnostiach, minimalizovali pohyb iba na potrebný nákup, nosili ochranné rúška, apelovali na deti. Pripojme sa aj my nosením rúška k ochrane seba, nášho okolia, rodiny a priateľov. Kto nemá rúško, môže sa chrániť aj nosením šatky alebo šálu. Chráňme sa a ochráňme aj ostatných.

Ing. Jozef Zsebi,
starosta obce Žirany


späť