Zápis detí do Základnej školy – Alapiskola, Žirany 394

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám , že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

Zápisy žiakov 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 bez osobnej  prítomnosti detí, o podrobnostiach zápisu Vás budeme informovať.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 


späť