Oznam

Z dôvodu vývoja pandémie COVID – 19, Obec Žirany v zastúpení starostom obce oznamuje, že všetky naplánované tradičné podujatia / Reprezentačný ples, Stavanie mája, Deň matiek, Uvítanie detí do života, Obecné dni a iné / budú do konca augusta 2020  ZRUŠENÉ !

V prípade zmien Vás budeme informovať na webstránke obce.


späť