Oznam

Oznamujeme občanom, že zberný dvor pri železničnej stanici z dôvodu bezpečnostných a hygienických opatrení bude naďalej zatvorený. Záujemcovia o uložení odpadu môžu kontaktovať starostu obce na tel. čís. 0903 203 979 a bude im umožnené odpad uložiť. Sem patria: konáre, nadrozmerný odpad, drobný stavebný odpad, starý nábytok, opotrebované pneumatiky. Nepatria sem PET fľaše, odpad z kuchyne a zo záhrad, sklo a ani papier. Upozorňujeme občanov, aby na zberný dvor nosili len odpad čo tam patrí, v opačnom prípade obci hrozí uzavretie zberného dvora.  


späť