Naša „teta Milka“ už odišla

Vážení občania! 

So smútkom v srdci Vám oznamujem, že dňa 2. mája 2020 zomrela vo veku 81 rokov Emília Bednárová. Stredná a staršia generácia žirancov si ju určite pamätajú ako „tetu Milku“. Bola ku každému milá, preto ju mal každý rád. Narodila sa 19. marca 1939 a v našej obci bola gazdinou u p. farára, vikára Antona Martinika až do jeho smrti v roku 2003. Neskôr bola gazdinou aj u p. farárov Petra Mikuša a  Petra Magu. V Žiranoch žila 24 rokov.

Pohreb bude v utorok 5. mája 2020 o 15.00 hodine na cintoríne v Jablonovom. Venujme jej tichú spomienku.

Nech odpočíva v pokoji.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce


späť