Oznam

Vyzývame majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozhlasových rozvodov a elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní našich občanov. Zároveň žiadame majiteľov, aby odstránili kríky a konáre stromov ktoré zasahujú aj do miestnych komunikácií. V opačnom prípade zamestnanci obce v najbližších dňoch budú vykonávať tieto úkony kvôli bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnej prevádzky miestneho rozhlasu.


späť