Informácia o opatreniach pre okresy platné od 15.02.2021

Zo strany RÚVZ v Nitra zostáva v platnosti, že otvorené môžu zostať iba školy (materské, príp. školské kluby detí) pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov nevyhnutých pre zachovanie chodu verejného života a hospodárstva. Otvorené zostávajú aj špeciálne výchovné zariadenia.

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie


Opatrenia pre okresy platné od 15.2.2021:
školy – materské školy, základné školy 1. stupeň a záverečné ročníky stredných škôl
- čierna – zatvorené
- bordová – na základe odporučenia RÚVZ
- červená a ružová – otvorené
platnosť testu v zamestnaní
- čierna a bordová – 7 dní
- červená – 14 dní
- ružová – 21 dní
cestovanie medzi okresmi do prírody

- čierna zakázaný vstup aj výstup z okresu
- bordová, červená a ružová – pohyb medzi okresmi s testom s platnosťou 7 dní


späť