Stavanie mája v Žiranoch (30. apríl 2023)

Dňa 30. apríla 2023, v jedno slnečné popoludnie, sme sa zišli pred kultúrnym domom, aby sme spoločne postavili MÁJ,  ako znak lásky a pozdrav prichádzajúcemu mesiacu máj.  Za  sprievodu  hudby malí  škôlkari a školáci vyzdobili zelený máj farebnými stužkami, a potom ho naši šikovní mládenci postavili. Pre divákov sme mali pripravený kultúrny program: vystúpenie detí z materskej školy, základnej školy, Ženského speváckeho zboru Zoboralja a Folklórneho súboru Žibrica. Po kultúrnom programe sa podávalo malé občerstvenie a ľudia sa aspoň na chvíľu mohli pozastaviť, posedieť, porozprávať sused so susedom, priateľ s priateľom a tak spoločne stráviť nedeľné popoludnie. Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a aktívne sa zúčastnili na stavaní MÁJA. Samozrejme slovo ĎAKUJEM patrí i všetkým Vám, ktorí ste sa prišli na stavanie MÁJA pozrieť, pretože práve s Vami sme si chceli túto krásnu tradíciu pripomenúť.

Fotogaléria


späť