...


...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že dňa 23. novembra 2022 (v stredu) o 16:00 sa v kultúrnom dome v Žiranoch uskutoční stretnutie s PZO (Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber) o zvyšovaní cien odvozu komunálneho odpadu.  ...


...


...


...


...


...


...


...


...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.Termín zberu: 12.11.2022 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:Žirany:  10:30 - 11:00 (Kostol)               11:00 - 11:30 (Obecný úrad)&nb...


...


Milí priatelia, s veľkou radosťou Vás pozývame na KATARÍNSKU ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 19. novembra v kultúrnom dome v Žiranoch. Občerstvenie si prinesieme v batôžkoch a ponúkneme sa navzájom. Počas ...


...


Pozdravujem obec Žirany a ďakujem Vám za najvyšší počet získaných hlasov na poslanca NSK. Veľmi si to vážim a sľubujem, že čo sa bude týkať NSK, Obec Žirany bude mať u mňa dvere vždy otvorené. Váš Da...


...


Staršie