Žirany dňa 14. 07. 2020 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2020 t.j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke obecného &u...


júl - august 2020 • 4.-5.7.2020 NITRA, MILÁ NITRA • 11.7.2020, Amfiteáter Diely LETNÉ KINO NA DIELOCH • 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8.2020 DETSKÉ DIVADELNÉ NEDELE • 2.8.2020, KD Dražovce SVIATOK NOVÉHO CHLEBA ...


...


...


...


Vyzývame majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozhlasových rozvodov a elektrických vedení nachádzajú...


Oznamujeme našim občanom, že Obvodný lekár pre dospelých v Jelenci p. MUDR. Eva Korčeková od 6.7.2020 do 17.7.2020 bude mať dovolenku....


GP_ZR0602_parcela_Gál J. GP_ZR0605_parcela_obecná  ...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 26. 6 do 28.06. 2020 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky037/ 6318 841, 842 alebo mailomobec@zirany.eu &...


...


...


...


...


...


Oznamujeme verejnosti, že Obecný úrad v Žiranoch v súvislosti COVID-19 ruší opatrenia a od 15.06.2020 obnoví pôvodné stránkové hodiny. Hygienické opatrenie / dezinfekcia rúk / a použí...


...


...


Dovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Dôvodom je ponuka optimalizovať výdavky zákazníkov na energie, a preto ZSE...


...


Staršie