Simek Viktor művészi tevékenysége

simek PaedDr. Simek Viktor művészi tevékenysége valóban szerteágazó. A zoboraljai népdalok csodálatos világán keresztül jutott el az ottani népviselet tanulmányozásához, majd ennek - az ecsettel való - művészi ábrázolásához. Figyelmét egyre jobban lekötötte a színpompás népviselet, az egyszerű, ám évszázados hagyományokhoz kötődő mintázat. A festő a mindig újat kereső képzeletének segítségével tárja elénk néprajzi vonatkozású témáit, melyek a stilizált, vagy az olykor dekoratív jellegű ábrázolásmód ellenére is a népviselet tökéletes megjelenítésének hangulatát idézik.

Simek Viktor kidolgozott, a színharmónia jegyeit hordozó tájképei a zoboraljaiak számára magát a szűkebb értelembe vett hazát jelentik, s figurális kompozíciói szinte előidézik Zoboralja népének ízes palóc nyelvjárását.

Simek Viktor 1976 óta állítja ki festményeit idehaza és külföldön. Mind az énekkari mozgalomban, mind viszont a határon túli magyar kulturális örökség megőrzéséért számos elismerő oklevelet kapott. Az alkotó – nemzetiségi multikulturális tevékenységéért - 2002-ben Budapesten a Magyar Kultúra Napja alkalmából átvehette a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet.

Fotó


vissza      vissza a lap tetejére