Énekkar

A ZOBORALJA zsérei női kar 1991-ben alalkult. Január elején kezdte el működését. A harminc tagú csoport mára csaknem kicserélődött. Többnek gondot okozott az időbeosztás, a kitartás, a családi körülmények…

A kamarakórus hangzású női kart mintegy családi harmónia tart össze. Fellépéseik száma évente meghaladja a húszat. Gyakran szerepel a Zoboralji régió községeiben rendezett hangversenyeken, énekel a környék templomaiban. Rendszeresen részt vesz az Országos Énekkari Fesztiválon a galántai Kodály Napokon, több nemzetközi fesztiválon Szlovákiában és Magyarországon. Társrendezője volt a XXV. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényeinek Zoboralján. Hangversenye volt az Esztergomi Bazilikában, a bécsi Szent István-dómban, reszt vett a nemzetközi énekkari találkozón Budapesten, Egerben, Dorogon, Szenicán,Tapolcsányban, Nyitrán, a járás községeiben és másutt.

A női kar működése alatt bronz, kétszer ezüst és háromszor arany minősítést ért el. A kórus műsorában egyaránt találhatók egyházi és világi művek, népdalfeldolgozások, 20. századi alkotások, valamint régi mesterek művei.

Zoboralja zsérei női kar 2005-ben mutatta be az első CD-hanghordozóját. A rendezvényen közreműködött a komáromi GAUDIUM vegyeskar és a Csitári Menyecskekórus.

2006-ban ünnepelte fennállásának 15. évfordolóját. Az ünnepi rendezvényen adta ki a 35-éves kórusmozgalomról Zsérén szóló kiadványt DALOLÓ ZOBORALJA címmel.

2007. június 30-án énekelt a Magyar Kultúra Lovagja III. Nemzetközi Találkozóján. Műsorában elhangzott műveket a több országból érkezett lovagok vastapssal jutalmazták. A sikeres hangverseny után a női kar meghívást kapott a Magyar Kultúra Lovagrend lovagavató ünnennepségre Budapestre.

Említést érdemel, hogy a Kultúra Lovagrendje Évkönyvében összefoglaló tudósítás jelent meg a Zoboralja zsérei női karról, valamint karnagyának, Dr. Simek Viktornak, aki a lovagrend tagja, festői tevékenységéről.

2007. szeptember 8-án, falunap keretén belül, egyházi énekkari találkozót szervezett meg Zzérén a Szent Miklós Templomban. Vendégeink voltak: az újvári ENTHEA női kar, a somorjai HÍD vegyeskar és a Csitári Menyecskekórus.

Az énekkarnak 2009-ben 23 fellépése volt. Néhányat illik megemlíteni: Kerületi énekkari fesztiválok részesei voltak Mocsonokon, Nagycétényben és Tapolcsányban. Három ízben szerepeltek Magyarországon. Részt vettek a Gímesi Alapiskola 50-éves jubileumi ünnepségén, a zsérei falunapok keretén belül hangversenyt adtak. Karácsonyi hangversenyt adtak Pográny községben.

2010-ben az énekkarnak szintén sok sikeres fellépése volt. Csak néhányat említve: a „Vox Humana“ fesztiválon Komáromban, az Alsóbodoki „Tárt szívek“ fesztiválon, a csehországi Zábřeh-i nemzetközi fesztiválon. A hazai közönség előtt volt koncert a templomban, fellépés a nyugdíjasok találkozóján és a karácsonyi CD bemutatón. Az énekkar CD-jén huszonkét karácsonyi és egyéb egyházi kórusmű található. Az ünnepségen, melyen Macho József zsérei plébános úr örömmel vállalta a Gloria in excelsis Deo hanghordozó bemutatását és útnak indítását, fellépett a Csitári Menyecskekórus és a helyi női kar.

A kamarakórus előadásában a CD-n megjelent néhány kórusmű hangzott el Aranyszárnyú angyal, Csendes éj, Ave Maria, Trommellied, De Virgim Mary haed baby boy..., melyet a hozzáértő közönség elismerő tapssal jutalmazott.

A vendégek közül Száraz Erzsébet a Csemadok Országos Elnöksége nevében köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd Kazán József karnagy értékelte a női kar munkáját, eredményeit. A rendezvény Ó, gyönyörű szép titokzatos éj és Gloria c.karácsonyi dalok közös éneklésével zárult.


Jubileumi hangverseny
A ZOBORALJA zsérei női kar fennállásának 20. évfordulója tiszteletére

2011. május 22-én került sor az énekkarok kerületi fesztiváljára a helyi Szent Miklós Templomban. E hangverseny keretén belül ünnepeltük a ZOBORALJA zsérei női kar fennállásának 20. évfordulóját. Rendezői a Nyitrai Kerületi Művelődési Központ, a helyi községi hivatal és a plébánia hivatal voltak, anyagilag a helyi mészüzem is támogatta.

A műsor keretén belül fellépett a Mocsonoki Női Kar, a Köröskényi Vegyeskar, az Üregi Vegyeskar, valamint a helyi ZOBORALJA női kar. Egyházközségünk esperese Macho József köszöntötte a kórusokat és a megjelent híveket. Szólt a zene fontosságáról, melynek értéke annál nagyobb, ha Isten tiszteletére szól. A szépszámú közönség sok tapssal méltatta az énekkarok teljesítményét.

A Nyitrai Kerületi Művelődési Központ igazgatónője Mgr. Daniela Gundová minden kórusnak köszönő levelet és virágcsokrot nyújtott át.

A jubiláló ZOBORALJA zsérei női karnak felolvasta és átadta a Nemzeti Művelődési Központ vezérigazgatójának PhDr. Ján Tazberík, CSc. köszöntő levelét. Kellemes meglepetés volt női karunk számára a Nyitrai Művelődési Központ igazgatónője által átnyújtott egy-egy rózsaszál és emléktárgy. Kazán József karnagy adta át énekkarunknak a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának és a Csemadok Művelődési Intézetének az emléklapját. Szíjjártóné Nagy Ilona szintén külön ajándékkal kedveskedett.

Az ünnepi hangverseny után Szíjjártó Jenő zeneszerző és népdalgyűjtő kopjafájának megkoszorúzására került sor, ahol karnagyunk Dr. Simek Viktor, a Magyar Kultúra Lovagja méltatta a zeneszerző munkásságát, majd női karunk elénekelte Szíjjártó Jenő „Három zoborvidéki népdal“ c. kompozícióját. Szíjjártoné Nagy Ilona szólt a zeneszerző életéről, aktivitásairól és megköszönte az énekkarok és vendégek tiszteletadását. Így emlékeztünk meg Szíjjártó Jenő halálának 25. évfordulójáról.

Az ünnepség záró része a kultúrházban történt, ahol Dr. Maga György, mérnök, egyetemi docens, a helyi községhivatal kultúr komissió elnöke köszöntötte a számos daloló családot és elismeréssel szólt az énekkarok teljesítményéről. További sikerekben gazdag munkát és szereplést kívánt.

Jól esne, ha a jövőben még nagyobb számú közönség tisztelne meg jelenlétével hangversenyünkön, mert ezzel buzdít, erőt ad és egyben a kultúra terén kifejtett munkát ismeri el.

ÉNEKKAROK HANGVERSENYE

2011. október 22-én a ZOBORALJA zsérei női kar énekkari hangversenyt rendezett a helyi kultúrteremben. A csodálatos légkörben zajló műsort nagy figyelemmel és elismeréssel hallgatták a meghívott vendégek, a képviselőtestület tagjai és községünk lakosai, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. A vendégek közül többek között jelen volt Szíjjártó Jenő zeneszerző özvegye, Nagy Ilona, mérnök, Mgr. Daniela Gundová a Kerületi Művelődési Központ igazgatója és az intézet dolgozói, Macho József , helyi lelkiatya, valamint Kazán József , karnagy .

A műsort a SLAVICE csehországi Zábřeh város női kara, a negyedi NAPSUGÁR női kar, a Csitári Menyecskekórus, valamint a ZOBORALJA zsérei női kar biztosította. A színvonalas műsor elnyerte hallgatói tetszését. Zárószámként az énekkarok közösen énekelték a Bedřich Smetana: Má hvězda, A. Braun-Peretti: Domine pacem da nobis kórusműveket, valamint Fenyvesi Béla: Szélkiáltó-kánon alkotását és a Kicsiny a hordócska c. helyi népdalt.

A műsor végén jubiláló karnagyunk és felesége Veronika a kultúra terén való sokéves tevékenységért, valamint a kultúrhagyományok ápolásáért és reprezentálásáért idehaza és külföldön, átvette a Nemzeti Művelődési Központ elismerő oklevelét, valamint a Kerületi Művelődési Központ köszönő levelét.

A jelenlévő vendégek és kórusok ajándékkal és sok-sok szép virággal köszöntötték Dr. Simek Viktor karnagyot és feleségét Veronikát. Külön meglepetés volt számukra a zábřehi női kar énekes köszöntője és gyönyörű virágcsokorral díszített nagyméretű tortája, melyen a köszöntő dal szövege volt olvaható: „Frajír, milý frajír, kdes včera večer byl? Frajírenko moja, ve sboru já jsem byl.“

A sikeres rendezvény baráti szórakozással zárult.

Simek Veronika
Fotó      videó


vissza      vissza a lap tetejére