Oznamujeme našim občanom, že od dnešného dňa zberný dvor pri žel. stanici bude zatvorený až do odvolania....


Oznamujeme našim občanom, že kvôli opatreniam koronavírusu od dnešného dňa obecný úrad bude mať skrátené stránkové hodiny a to od 8.00 hod. do 11.00 hod. až do odvolania. Ak občania sa rozhodn&...


Výbor pozemkového spoločenstva SIRA oznamuje svojim členom, že v dôsledkukarantény (koronavírus COVID-19) sa zasadnutie zhromaždenia odkladá na neskoršítermín, ktorý bude členom včas oznámený. Ďakujem...


...


Obecný úrad v Žiranoch oznamuje občanom, že kvôli opatreniam koronavírusu / COVID-19 / dňa 13.03.2020 t.j. v piatok obecný úrad bude zatvorený. V súrnych prípadoch volať tel. č. 0903 203 979...


...


Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2020 do 18.3.2020. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov. Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el...


[zrušené] O novom termíne Vás budeme informovať.   P O Z V Á N K A Výbor pozemkového spoločenstva SIRA so sídlom v Žiranoch Vás týmto srdečne pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkovéh...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194  V Žiranoch, dňa 05.03.2020 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alexander Murka , nar.  19.05.1989, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu  bola  dňa  04.03.2020  doručená  doporučen&aac...


Výsledky PARLAMENTNÝCH VOLIEB  z 29. februára 2020:   1.  OľaNO  ………………… 25,02 %   (53 kresiel v parlamente) 2.  Smer SD  ……………… 18,29 % &n...


...


Žirany dňa 05. 02. 2020 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sauskutoční dňa 10.02.2020 t.j. v pondelok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. N&aacut...


Ďaľšie prílohy: 1.Vykaz vymer_obec Zirany.pdf 2.Navrh na plnenie kriterii.pdf 3.Zmluva o dielo.pdf 4.Cestne vyhlasenie.pdf Lanová preliezačka 8x4x3m-1.pdf Lanová preliezačka Žirany pôdorys.pdf...


Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 733 eur, pre projekt „ Wifi Žirany“ Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná ...


Dovolujeme si vas informovat, ze v noci zo  dna 31.1. na 1.2.2020 v case od polnoci do 06:00 bude spolocnost Slovak Telekom vykonavat prace na optickom Nitra – Neverice. Dosledkom prac bude vypadok poskytovania sluzieb pevnej siete (telefonovanie, internet, MagioTV) v ...


Vaše 2 percentá dane môžu opäť pomôcť vybranej neziskovej organizácií či občianskemu združeniu. Každý rok máte možnosť venovať 2 % podielu zaplatenej dane organizácií, ktoré sa venujú ochrane...


...


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie...


...


...


novšie      staršie