...


...


Dňa 10. januára 2023 oslávil najstarší muž našej obce, pán Štefan Čurka krásne jubileum 90 rokov.  Milý oslávenec! V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rast...


Milí Žirančania! Priatelia! V obecnom kalendári na rok 2023 sa vyskytli tlačové chyby, nakoľko sú niektoré sviatky uvedené nesprávne.  Správne dátumy sú nasledovné:  7. apríl 2023: V...


 ...


...


...


Združenie maďarských rodičov pri Základnej škole v Jelenci Vás srdečne pozýva na Maďarský rodičovský ples, ktorý sa uskutoční dňa 20. januára 2023 (v piatok) o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Jelenci. O c...


...


Milí občania, touto cestou Vám oznamujeme, že obec Žirany bude po tohtoročných vianočných sviatkoch zabezpečovať organizovaný zber a odvoz živých vianočných stromčekov od rodinných a bytových domov. Pros&i...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Všeobecná ambulancia pre pre dospelých Jelenec - MUDr. Eva Korčeková týmto oznamuje, že v dňoch od 22.12.2022 do 23.12.2022 (vrátane) a v dňoch od 30.12.2022 do 5.1.2023 (vrátane) nebude ordinovať z dôvodu...


...


...


...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2023 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Triedenie zmesového komunálneho odpadu] [Odkaz: Pravdy a mýty o odpade] [Odkaz: Ako správne triediť odpad?]   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzaj&u...


...


Novšie      Staršie