...


...


Dovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Dôvodom je ponuka optimalizovať výdavky zákazníkov na energie, a preto ZSE...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.Termín zberu: 23.5.2020 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:Žirany:  10:30 - 11:00 (Kostol)               11:00 - 11:30 (Obecný úrad...


Oznámenie o strategickom dokumente ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia ZaD 3.2 - 5 000 Doprava ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo ZaD 4.1.3 - 5 000 Energe...


Na zbernom dvore je zložená rašelina, ktorú môžu občania bezplatne použiť pre vlastnú potrebu....


Oznamujeme Vám, že od 9.5.2020 t.j. od soboty zberný dvor bude otvorený podľa pôvodného otváracieho  poriadku, za prísnych hygienických opatrení. Opätovne žiadame občanov, aby na zberný dvor nosili len odpad...


Vážení občania!  So smútkom v srdci Vám oznamujem, že dňa 2. mája 2020 zomrela vo veku 81 rokov Emília Bednárová. Stredná a staršia generácia žirancov si ju určite pamätajú ako „tetu ...


Práve v týchto dňoch by sme na našej webovej stránke uverejnili takýto oznam: Milé mamičky, staré mamy a babičky! Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktor&eacut...


...


...


Novšie      Staršie