...


...


...


Vyzývame majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky rozhlasových rozvodov a elektrických vedení nachádzajú...


Oznamujeme našim občanom, že Obvodný lekár pre dospelých v Jelenci p. MUDR. Eva Korčeková od 6.7.2020 do 17.7.2020 bude mať dovolenku....


GP_ZR0602_parcela_Gál J. GP_ZR0605_parcela_obecná  ...


...


Oznamujeme našim občanom, že v dňoch od 26. 6 do 28.06. 2020 vrátane sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky037/ 6318 841, 842 alebo mailomobec@zirany.eu &...


...


...


...


...


...


Oznamujeme verejnosti, že Obecný úrad v Žiranoch v súvislosti COVID-19 ruší opatrenia a od 15.06.2020 obnoví pôvodné stránkové hodiny. Hygienické opatrenie / dezinfekcia rúk / a použí...


...


...


Dovoľujeme si Vás informovať, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. navštívi obyvateľov obce spolupracovník ZSE. Dôvodom je ponuka optimalizovať výdavky zákazníkov na energie, a preto ZSE...


...


...


...


Staršie