Blahoželanie k 90. narodeninám

Dňa 10. januára 2023 oslávil najstarší muž našej obce, pán Štefan Čurka krásne jubileum 90 rokov. 

Milý oslávenec! V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia. Želáme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa šťastia, lásky, porozumenia a mnoho síl do ďalších rokov.


späť