Mestám a obciam zhasína nádej

Vážení občania, milí priatelia!

Obec Žirany sa pripája k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej, podľa ktorej dňa 30. januára 2023 (pondelok), v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejnéosvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády. 

Za pochopenie ďakujeme.


späť