ODPOČET ELEKTROMEROV

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že od 13. do 18. marca 2023 bude prebiehať v obci odpočet elektromerov. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby povereným pracovníkom v uvedených termínoch zabezpečili bezproblémový prístup k odbernému miestu, nakoľko priamo na elektromer potrebujú umiestniť SONDU (čítačku údajov), ktorá sťahuje (načítava) z elektromera rôzne dôležité údaje potrebné k vyúčtovaniu.

Počas odpočtov sa zhotovuje aj fotodokumentácia odberných miest (t.j. elektromerov).

Kontakt na odpočtára elektrickej energie pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.: Andrej Šedovič, tel.: 0903/384 113.

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

 


späť