VEREJNÉ SPAĽOVANIE JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!!

Verejné spaľovanie papiera, kartónov, komunálneho odpadu, plastových fliaš, suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!!

Samospráva obce Žirany žiada svojich obyvateľov, aby dodržiavali prísny zákaz založenia ohňa na verejnosti. Oheň ohrozuje nielen seba a okolité domy, ale znečisťuje aj životné prostredie a obťažuje obyvateľov. Žiadame Vás, aby ste porasty bylín, kríkov a stromov odviezli do miestneho zberného dvora, ktorý je z tohto dôvodu otvorený v nasledujúcich dňoch:

PONDELOK: 14:00 — 16:00

SOBOTA: 8:00 — 12:00


späť