VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V ŽIRANOCH

Vedenie MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V ŽIRANOCH vyjadruje svoje úprimné poďakovanie za dlhoročnú podporu jej aktivít, za spoluprácu pri činnosti a akúkoľvek formu pomoci pri jej práci. 

Ďakujeme za nezištný a vysoko humánny čin – darovanie krvi v roku 2022.

Srdečné blahoželanie patrí našim jubilantom, ktorí v roku 2023 oslavujú svoje okrúhle narodeniny.

Fotogaléria


späť