SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI MAĎARSKEJ REVOLÚCIE 1848/49

Miestna organizácia Csemadok organizovala dňa 19. marca 2023 (nedeľa) v kultúrnom dome v Žiranoch spomienkovú slávnosť na počesť hrdinov maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/49. Slávnosť svojou prítomnosťou poctil aj pán Jozef Gál, honorárny konzul Maďarska v Nitre. Žiaci ZŠ v Jelenci obohatili program svojimi piesňami a básňami. Po vystúpení detí nasledovala prednáška Juraja Magu, docenta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, pedagógom, organizátorom podujatia a divákom za uznanlivý potlesk.

Fotogaléria


späť