...


03.0 - Výzva na súťaž žirany.docx.pdf 03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií.docx 03.2_Zml - WIFI Žirany.doc 03.2.2_P1zml_Priloha_5_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba_v.3.xlsx 03.2.3_P2 zml - Priloha_1_ZoP_Podrobny_popis_AP.xlsx 03.3 - ČV - §32 ods 1 ...


...


...


...


...


...


...


Technická správa - 05 Prestrešenie pódia.docx tribuna.pdf VV.xls  ...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 19.9.2020 t.j. v sobotu  sa bude konať očkovanie psov a mačiek proti besnote. Keďže očkovať sa môžu len začipované zvieratá, bude prebiehať aj &n...


...


...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili prednostne bankov&ya...


...


Prosime majitela psov, aby sa informoval na tel. čísle: 0903 203 979                       Viac info...


...


...


...


...


Staršie