ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Že nám nie je ľahostajné životné prostredie v našej obci svedčí aj to, že je v obci veľa zelene a na oddych a zmysluplné vypĺňanie voľného času slúžia až dva parky.


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Na mieste zanedbaného tzv. dolného parku sa v roku 2000 začali stavebné práce a na veľkú radosť našich občanov sa postupne vybudoval na základe úspešného získania projektu f. Globtel amfiteáter, dopravné ihrisko, hojdačky, šmýkaľka a rôzne ihriská ( 2 tenisové kurty, volejbalové ihrisko a betónová plocha na minifutbal). Okrem toho je tu aj pomerne veľa zelene. Na tejto veľkej ploche, takpovediac v strede dediny, sa môžu naši občania nielen kultúrne a športovo vyžiť, ale aj oddýchnuť si. Centrum pre kultúru, šport a oddych sa dňom 11. augusta 2002 dal oficiálne našim občanom do užívania.V lete roku 2007 s pomocou Nadácie Ekopolis bolo slávnostné ukončenie projektu s názvom „ S výsadbou drevín k zvyšovaniu estetickej hodnoty Centra voľného času v Žiranoch“. Vďaka tomuto projektu bolo vysadených mnoho drevín, ktoré ešte viac skrášľujú toto priestranstvo. V centre voľného času sa organizuje prevažná väčšina podujatí obecných dní: športové dopoludnie pre našich najmenších, súťaž vo varení gulášu a v amfiteátri prebieha hlavný kultúrny program obecných dní. Na tejto ploche býva umiestnený aj nafukovací hrad, nafukovacia šmýkaľka a iné atrakcie pre deti. Okrem toho sa tu organizujú aj oslavy MDD a iné podujatia. Tu sa rozložia aj „kolotočiari“, ktorí každým rokom zavítajú do našej obce.

zivotneprostredie


HORNÝ PARK

Tento park sa nachádza medzi kostolom a cintorínom v hornej časti obce. Rozlohou je omnoho menší ako Centrum voľného času, ale aj tu sa dá oddýchnuť. Využívajú ho hlavne mamičky s malými deťmi z blízkeho okolia, nakoľko sa tu nachádza šmýkaľka, hojdačky a pieskovisko.

zivotneprostredie

Nebolo by však objektívne, keby sme sa nezmienili aj o problémoch, ktoré nás na úseku životného prostredia trápia. Stačí sa prejsť po našej obci s otvorenými očami a hneď vidíme, kde sú najväčšie nedostatky. Na ceste ( alebo vedľa cesty) často vidieť zahodený obal z cigariet, čokolády a iných vecí. Veď keď sa mi minú cigarety alebo dojem čokoládu, tak čo s obalom? Nebudem ho predsa nosiť so sebou do najbližšej nádoby, keď ho môžem zahodiť na cestu – no nie? Alebo tie čierne skládky odpadkov! Hoci nám z domácností každý druhý týždeň odvážajú smeti, radšej prebytočný odpad vynesiem na nelegálnu skládku. Vo voľnej prírode sa to predsa „krajšie vyníma“ ako v obyčajnej a ešte k tomu zakrytej smetnej nádobe - nemám pravdu? Ďalším problémom sú kopy použitého stavebného materiálu pred našimi domami. No problem! – ako hovoria Angličania. Na dvore je predsa poriadok, tak čo! A komu sa to nepáči, že je kopa hneď pri ceste, nech sa na to nepozerá a basta! Mal by radšej obecný úrad vyhlásiť súťaž o „najkrajšiu“ kopu odpadu! No a tie staré, dávno opustené a ošarpané domy (často s porozbíjanými oknami) v staršej časti obce – hotová katastrofa. Ako keby nemali ani majiteľov. Nedávno bola TV Markíza v našej obci natáčať reportáž a čuduj sa svete, ktorú časť obce ukazovali širokej verejnosti – samozrejme tú najškaredšiu, a práve s takýmito domami. Tí, čo nepoznajú našu obec, si mohli myslieť, že sa v Žiranoch pred päťdesiatimi rokmi zastavil čas a že naša obec je vlastne zakonzervovaným skanzenom. Významným problémom, ktorý súvisí so zdravím všetkých občanov je spaľovanie rôzneho odpadu, najmä však plastov. Nedávno sme so záujmom a zhrozením sledovali dioxínovú aféru v Nemecku, no kto z nás si uvedomuje, že rovnaké dioxíny útočia aj na nás a ohrozujú naše zdravie v našich vlastných domovoch? Kde sa berú? Vyrábame si ich sami! Dioxíny vznikajú pri spaľovaní komunálneho a kanalizačného odpadu a pri spaľovaní PVC a výrazne ohrozujú zdravie nás všetkých. Dioxíny podporujú rast nádorov, poškodzujú imunitný systém, narušujú hormonálny systém, poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky, negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém, môžu spôsobiť cukrovku alebo kožné ochorenia a poškodzujú nervový systém. Toto všetko spôsobuje nielen sebe ale všetkým občanom obce každý, kto spaľuje plastový odpad v peci, kotly, či vo svojej záhrade. Toto sú len tie najpálčivejšie problémy, ktoré, dúfam, trápia každého, čo i len trochu uvedomelého obyvateľa našej obce. Mali by sme si ujasniť, že dnešná moderná doba si vyžaduje od nás zodpovednejší prístup k svojim povinnostiam nielen v zamestnaní, ale aj v obci, v ktorej žijeme. Keď sa dokázali s týmito problémami popasovať mnohé iné obce, tak prečo by sme to nedokázali aj my. Treba len trochu chcieť a každý by mal začať predovšetkým od seba. Nechce sa mi akosi veriť, že je nám úplne jedno, či žijeme v krásne upravenej a čistej obci, alebo v obci zahádzanej odpadkami a v neporiadku.


späť      hore