Ostatné záväzky

Číslo Z min.r. S U Číslo ext. Suma Nedoplatok Dátum daň.povin. Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Meno/názov Variabilný symbol ZF PID dod/odb ZF
Číslo Z min.r. S U Číslo ext. Suma Nedoplatok Dátum daň.povin. Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Meno/názov Variabilný symbol ZF PID dod/odb ZF
DFO2015/01NZU0225.72026.11.201419.01.2015Èlenské 201500584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2015/02NZU0249.94010.12.201419.01.2015Poistenie majetku I.Q 201536557129Prvá Komunálna FinanènáNitra00
DFO2015/03NZU0220007.01.201507.01.2015Èlenské r. 20150034006656RVC NitraNitra00
DFO2015/04NZU023022.01.201522.01.2015Èlenské 201542206456Obèianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2015/05NZU0684027.01.201504.02.2015Èlenské 201537969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýèapy-Opatovce00
DFO2015/06NZU034.97002.02.201506.02.2015Poistenie PC-ZŠ 201531595545Komunálna poisovòaBratislava 100
DFO2015/07NZU068.4019.02.201519.02.2015Èlenské 201542120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2015/08NZU0193.2019.02.201519.02.2015Èlenské 201534003584Regionálne združenie podzoborských obcíBranè00
DFO2015/09NVU02036.822036.8231.12.201527.02.2015Poplatok za odber pozemných vôd 201536022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešany00
DFO2015/10NZU0249.94003.03.201505.03.2015Poistenie majetku II.Q 201536557129Prvá Komunálna FinanènáNitra00
DFO2015/11NVU0688.5688.509.03.201509.03.2015Èlenské 201500611182Spoloèný obecný úradNitrianske Hrnèiarovce00
DFO2015/12NZU00.33010.03.201525.03.2015Vyúètovanie odberu podzem.vôd za rok 201436022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešany00
DFO2015/13NVU017917930.03.201530.03.2015Èlenské za roky 2012-152Združenie obcí ZOBORPodhorany00
DFO2015/14NVU0249.94249.9428.05.201504.06.2015Poistenie majetku III.Q/201536557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2015/15NZU0185020.07.201520.07.2015Poplatok - projektový manažér 201542206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2015/16NZU01193.14007.07.201506.08.2015Škoda - neoprávnený odber - dom smútku36361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava00
DFO2015/17NVU014214212.08.201531.08.2015Povinné zmluvné poistenie P 30735709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2015/18NVU0249.94249.9410.09.201514.09.2015Poistenie majetku IV.Q36557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2015/19NZU0197.1017.09.201518.09.2015Úrazové poistenie žiakov - ZŠ s MŠ00151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2015/20NZU030.4017.09.201518.09.2015Poistenie - krádež vecí žiakov - ZŠ00151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2015/21NZU017.5017.09.201518.09.2015Poistenie - krádež vecí žiakov - MŠ00151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2015/22NZU076.46006.10.201513.10.2015ZŠ- poistenie PC - 1.11.15 - 1.11.201631595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2015/23NZU0149.16012.10.201522.10.2015Povin. zmluv. poisť. P Partner 6.11.15 - 6.11.2016653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2015/24NZU0200022.10.201522.10.2015Spolufinancovanie projektu ISRU 2014-202042206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2015/25NZU014.71027.10.201527.10.2015Poistenie kamier - od X-XII/1531595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2016/01NZU0270.3001.01.201608.01.2016Poistenie majetku I.Q 201636557129Prvá Komunálna FinanènáNitra00
DFO2016/02NZU0224.9020.11.201508.01.2016Clenské 2016584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2016/03NZU0220007.01.201607.01.2016Èleské 201634006656RVC NitraNitra00
DFO2016/04NZU034.97001.03.201615.02.2016Poistenie PC - ZŠ31595545Komunálna poistovnaBratislava 100
DFO2016/05NZU028.99001.02.201615.02.2016I.polrok 2016 - koncesion.poplatok47232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2016/06NVU02088.282088.2831.12.201629.02.2016Poplatok za odber podzem.vody - rok 201636022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Pieštany00
DFO2016/07NZU068.15029.02.201629.02.2016Clenské 201642120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2016/08NZU0698.5029.02.201629.02.2016Clenské 2016611182Spolocný obecný úradNitrianske Hrnèiarovce00
DFO2016/09NVU0270.3270.315.03.201616.03.2016Poistenie majetku II.Q 201636557129Prvá Komunálna FinancnáNitra00
DFO2016/10NVU3087069.069.0618.03.201601.04.2016Vyúctovanie - odber podzemnej vody 201536022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešany00
DFO2016/11NZU045017.05.201617.05.2016Clenské 201610000002Združenie obcí ZOBORPodhorany00
DFO2016/12NZU023017.05.201617.05.2016Clenské 201642206456Obcianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2016/13NVU0270.3270.307.06.201615.06.2016Poistenie majetku III.Q 201636557129Prvá Komunálna FinancnáNitra00
DFO2016/14NZU0195.58019.07.201619.07.2016Členské 201634003584Regionálne združenie podzoborských obcíBranč00
DFO2016/15NZU027.84019.07.201619.07.2016II. polrok - kocesion.poplatok47232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2016/16NZU0270.3014.09.201621.09.2016IV. Q - poistenie majetku36557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2016/17NZU0142008.11.201604.10.2016PZP - P 307 8.11.2016 -7.11.201735709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2016/18NZU076.46004.10.201610.10.2016ZŠ- poistenie PC - 1.11.16 - 1.11.201731595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2016/19NZU0177.1013.10.201613.10.2016Úraz.poist. - MŠ - do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/20NZU0126.5013.10.201613.10.2016Úraz.poist. - ZŠ - do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/21NZU036013.10.201613.10.2016Poist.-krádež vecí žiakov ZŠ do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/22NZU039.5013.10.201613.10.2016Poist.-krádež vecí žiakov MŠ do 15.10.2017151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2016/23NZU0155.04011.10.201620.10.2016PZP - Partner 6.11.16 - 6.11.17653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2017/17NZU0286.04025.5.20175.6.2017Poistenie majetku III.Q 2017 od 1.7.-30.9.201736557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2017/18NZU0693011.10.201622.8.2017Členské - 201637969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2017/19NVU0286.04286.048.9.201714.9.2017Poistenie majetku IV.Q 2017 od 1.9.-31.12.201736557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2017/20NVU01421429.9.201719.9.2017PZP 8.11.17 - 7.11.18 P30735709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2017/21NZU0683.5002.10.201706.10.20172017 - členské37969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2017/22NZU076.46003.10.201713.10.2017Poistenie PC - ZŠ 1.11.17 - 1.11.1831595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2017/23NZU068.2013.10.201713.10.2017Skupinové úraz.poist. MŠ151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/24NZU049013.10.201713.10.2017Poistenie - krádež vecí žiakov MŠ+ zamestnacov151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/25NZU0166.8013.10.201713.10.2017Skupinové úraz.poist. ZŠ+ zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/26NPU043.12-2.4813.10.201713.10.2017Poistenie - krádež vecí žiakov ZŠ151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2017/27NZU0161.16016.10.201702.11.2017PZP - Partner 6.11.2017-6.11.2018653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2017/05AZM055.68031.12.201709.01.2017Koncesion·rsky poplatok - 201747232480Rozhlas a televÌzia SlovenskaBratislava00
DFO2017/12AZM0188.35009.03.201710.04.2017Doplatok za odber podzem.vody 201636022047Slovensk˝ vodohosp. podnik ö.p.Pieöùany00
DFO2018/01NZU023008.01.201808.01.2018»lenskÈ r. 201842206456ObËianske zdruûenie éibricaätit·re00
DFO2018/02NPU0225.56-107831.01.201808.01.2018»lenskÈ r. 2018 , Ë.j. 426/2017584614Zdruûenie miest a obcÌ SlovenskaBratislava00
DFO2018/03NZU0270.15004.01.201808.01.2018I.Q 2018 poistenie majetku36557129Prv· Komun·lna FinanËn·Nitra00
DFO2018/04NZU0300031.01.201819.01.2018Spolufinancovanie prev. n·kladov MAS-ËlenskÈ42206456ObËianske zdruûenie éibricaätit·re00
DFO2018/05NZU0224.16007.02.201814.02.20182018 - Koncesion·rsky poplatok47232480Rozhlas a televÌzia SlovenskaBratislava00
DFO2018/06NZU034.97031.01.201814.02.2018Zdruû.poist. majetku - PC-Zä 1.3.2018 - 1.3.201931595545Komun·lna poisùovÚaBratislava 100
DFO2018/07NZU068.5014.02.201814.02.20182018 - »lenskÈ42120861Nitrianske zdruûenie obcÌ ZMOSJelöovce00
DFO2018/08NZU0690031.01.201814.02.20182018 - »lenskÈ611182SpoloËn˝ obecn˝ ˙radNitrianske HrnËiarovce00
DFO2018/09NCU02227.721670.7231.12.201805.03.20182018 - poplatok za odber podzemnej vody36022047Slovensk˝ vodohosp. podnik ö.p.Pieöùany00
DFO2018/10NCU0898.76588.2823.03.201824.03.2018Poistenie majetku od 26.3.18- neurËito31595545Komun·lna poisùovÚaBratislava 100
DFO2018/11NVU0-34.86-34.8606.03.201810.04.2018Vy˙Ëtovanie r. 2017 - odber podzem.vody /2.167,96/36022047Slovensk˝ vodohosp. podnik ö.p.Piestany00
DFO2018/01NZU02308.1.20188.1.2018Členské r. 201842206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2018/02NZU0225.56031.1.20188.1.2018Členské r. 2018 , č.j. 426/2017584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2018/03NZU0270.1504.1.20188.1.2018I.Q 2018 poistenie majetku36557129Prvá Komunálna FinančnáNitra00
DFO2018/04NZU0300031.1.201819.1.2018Spolufinancovanie prev. nákladov MAS-členské42206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2018/05NZU0224.1607.2.201814.2.20182018 - Koncesionársky poplatok47232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2018/06NZU034.97031.1.201814.2.2018Združ.poist. majetku - PC-ZŠ 1.3.2018 - 1.3.201931595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2018/07NZU068.5014.2.201814.2.20182018 - Členské42120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2018/08NZU0690031.1.201814.2.20182018 - Členské611182Spoločný obecný úradNitrianske Hrnčiarovce00
DFO2018/09NCU02227.721113.7231.12.20185.3.20182018 - poplatok za odber podzemnej vody36022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2018/10NCU0898.76294.1423.3.201824.3.2018Poistenie majetku od 26.3.18- neurčito31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2018/11NZU0-34.8606.3.201810.4.2018Vyúčtovanie r. 2017 - odber podzem.vody /2.167,96/36022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2018/12NZU045026.4.201826.4.20182018 - členské10000002Združenie obcí ZOBORPodhorany00
DFO2018/13NZU0680.5029.6.20184.7.20182018 - Členské37969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2018/14NZU01367017.7.201817.7.20182018 - Členské za DCOM584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2018/15NVU01421425.8.201815.8.2018PZP P 307 8.11.18-7.11.201935709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2018/10NZU0898.76023.03.201824.03.2018Poistenie majetku od 26.3.18- neurčito31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2018/11NZU0-34.86006.03.201810.04.2018Vyúčtovanie r. 2017 - odber podzem.vody /2.167,96/36022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2018/12NZU045026.04.201826.04.20182018 - členské10000002Združenie obcí ZOBORPodhorany00
DFO2018/13NZU0680.5029.06.201804.07.20182018 - Členské37969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2018/14NZU01367017.07.201817.07.20182018 - Členské za DCOM584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2018/15NZU0142005.08.201815.08.2018PZP P 307 8.11.18-7.11.201935709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2018/16NZU076.46002.10.201811.10.2018ZŠ - poistenie PC31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2018/17NZU0191.8010.10.201811.10.20182018 členské34003584Regionálne združenie podzoborských obcí - Zoboralji KözségekBranč00
DFO2018/18NZU0120.6015.10.201920.10.2018MŠ - Skupinové úraz.poisť. + zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2018/19NZU072.6015.10.201920.10.2018ZŠ Skupinové úraz. poistenie151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2018/20NZU039.6015.10.201920.10.2018ZŠ - poist. pre prípad krádeže151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2018/21NZU039.2015.10.201920.10.2018MŠ - poistenie pre prípad krádeže + zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2018/22NZU0177.24011.10.201824.10.2018PZP - Partner 6.11.18 - 6.11.2019653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2018/23NZU0220010.12.201810.12.2018Členské 201934006656RVC NitraNitra00
DFO2019/14NZU0527010.07.201929.07.20192019 - členský príspevok - doplatok611182Spoločný obecný úradNitrianske Hrnčiarovce00
DFO2019/15NZU0778.44015.07.201916.07.2019PZP - Tucson 16.7.19. - 15.7.2021151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2019/16NZU0317.68004.06.201914.06.2019IV.Q /2019 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2019/17NZU025.8003.10.201903.10.2019MŠ - poistenie pre prípad krádeže-zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2019/18NZU048.1003.10.201903.10.2019MŠ - Skupinové úraz.poisť. + zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2019/19NZU044.9003.10.201903.10.2019ZŠ - poist. pre prípad krádeže151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2019/20NZU071.1003.10.201903.10.2019ZŠ Skupinové úraz. poistenie151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2019/21NZU076.46009.10.201909.10.2019ZŠ - poistenie PC31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2019/22NVU0151.94151.9418.10.201918.10.2019PZP P 307 8.11.2019 - 7.11.202035709332Generali poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2019/23NVU0194.88194.8828.10.201928.10.2019PZP - Partner 6.11.18 - 6.11.2019653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2020/01 0232.7301.1.20201.1.2020Členské na rok 2020584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2020/02 022001.1.20201.1.2020Členský poplatok na rok 202034006656RVC NitraNitra00
DFO2020/03 083.88010.2.202010.2.2020Pripojenie odberného miesta ZŠ36361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/04 058.72010.2.202010.2.2020Pripojenie odberného miesta - Rázcestie 24936361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/05 034.97010.2.202010.2.2020Poistenie PC-ZŠ 1.3.2020 - 29.02.202131595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2020/06 0224.46013.2.202013.2.20202020 - Koncesionársky poplatok47232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2020/07 018.84017.2.202017.2.2020Plombovanie elektromerov na adrese Žirany č. 5036361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/08 018.84017.2.202017.2.2020Plombovanie elektromerov na adrese Žirany č.19436361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/09 018.84019.2.202017.2.2020Plombovanie elektromerov na adrese Žirany č.22236361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/10 02295.782295.7825.2.202025.2.2020Odber podzemnej vody 202036022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2020/12 0317.68009.03.202009.03.2020II. Q /2020 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2020/13 0209.7010.03.202009.03.2020Návrh zmluvy o pripojenie odberného miesta č.24936361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/14 0-58.72-58.7223.03.202023.03.2020STORNO Pripojenie odberného miesta - Rázcestie36361518Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava-Staré Mesto00
DFO2020/15 0-1.52-1.5231.03.202031.03.2020Odber podzemnej vody 2019 - preplatok36022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2020/16 01351135131.03.202031.03.2020Členské na rok 2020611182Spoločný obecný úradNitrianske Hrnčiarovce00
DFO2020/17NZU0135104.5.20204.5.2020Členské na rok 202037969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2020/18NVU0797.16797.1620.5.202020.5.2020PZP - Tucson 16.7.20. - 15.7.2021151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2020/19NZU0134301.6.20201.6.20202020 Mimoriadny člen.prísp. - IS DCOM584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2020/20NZU0317.6802.6.20202.6.2020III. Q /2020 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2020/21NZU02624.93004.06.202004.06.2020Odvod -porušenie fin. disciplíny - kanalizácia30796491Environmentálny fondBratislava - mestská časť Ruži00
DFO2020/23 0317.68014.9.202014.9.2020IV. Q /2020 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2020/24 026.5024.9.202025.9.2020MŠ - poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2020/25 067024.9.202024.9.2020MŠ - Skupinové úraz.poisť. + zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2020/26 081.7024.9.202024.9.2020ZŠ Skupinové úraz. poistenie151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2020/27 039.8024.9.202024.9.2020ZŠ - poist. pre prípad krádeže vecí žiakov151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2020/28 076.46015.10.202015.10.2020ZŠ - poistenie PC31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2020/29 0205.0802.11.20202.11.2020PZP - Peugeot Partner 6.11.20 - 5.11.2021653501Uniqa poisťovňa, a.s.Bratislava00
DFO2020/30 0145.402.11.20202.11.2020PZP - Peugeot 307 8.11.20 - 7.11.202128195604AXA pojištovňa00
DFO2020/31 0190.54023.11.202023.11.2020Členské na rok 202034003584Regionálne združenie podzoborských obcí - Zoboralji KözségekBranč00
DFO2020/32 0317.68011.12.202011.12.2020I. Q 2021 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2021/01NZU022005.1.20215.1.2021»lensk˝ poplatok na rok 202134006656RVC NitraNitra00
DFO2021/02NZU0222.96021.1.202121.1.2021Koncesion·rsky poplatok - 202147232480Rozhlas a televÌzia SlovenskaBratislava00
DFO2021/03NZU018002.2.20212.2.2021Poistenie zdravot. MOM COVID 1931595545Komun·lna poisùovÚaBratislava 100
DFO2021/04NZU034.9705.2.20215.2.2021Poistenie PC - Zä 1.3.20201 29.02.202231595545Komun·lna poisùovÚaBratislava 100
DFO2021/05NCU02292.461718.4625.2.202125.2.2021Odber podzemnej vody 202136022047Slovensk˝ vodohosp. podnik ö.p.Pieöùany00
DFO2021/06NZU0317.6803.3.20213.3.2021II. Q /2021 - poistenie majetku31595545Komun·lna poisùovÚaBratislava 100
DFO2021/07NZU0135.8019.3.202119.3.2021»lenskÈ na rok 202142120861Nitrianske zdruûenie obcÌ ZMOSJelöovce00
DFO2021/08NVU0-8.3-8.326.3.202126.3.2021Odber podzemnej vody 2020 - preplatok36022047Slovensk˝ vodohosp. podnik ö.p.Pieöùany00
DFO2021/09NVU0236.37236.371.4.20211.4.2021»lenskÈ na rok 2021584614Zdruûenie miest a obcÌ SlovenskaBratislava00
DFO2021/10 01349021.4.202121.4.2021Členské na rok 2021611182Spoločný obecný úradNitrianske Hrnčiarovce00
DFO2021/11 01351021.4.202121.4.2021Mimoriadny člen.prísp. - IS DCOM na rok 2021584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2021/12 0754.56013.4.20213.5.2021PZP - Tucson 16.7.20. - 15.7.2021151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2021/13 01349030.4.20216.5.2021Členské na rok 202137969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2021/14 0317.6801.6.20211.6.2021III. Q /2021 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2021/15 050050024.6.202124.6.2021Pokuta - kanalizácia30796491Environmentálny fondBratislava - mestská časť Ruži00
DFO2021/16 0105005.08.202105.08.2021Členské na rok 202142206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2021/17 0317.68009.09.202101.06.2021IV. Q /2021 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2021/18 0156.78016.09.202116.09.2021Poistenie zastrešenia v CVČ31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2021/19 078.7002.10.202102.10.2021ZŠ Skupinové úraz. poistenie151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2021/20 065.5005.10.202102.10.2021MŠ - Skupinové úraz.poisť. + zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2021/21 076.4676.4611.10.202111.10.2021ZŠ - poistenie PC31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2021/22 0138.8138.825.10.202125.10.2021PZP - Peugeot 307 8.11.21 - 7.11.202253812948UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského Bratislava - mestská časť Petr00
DFO2021/23 0188.1188.125.10.202125.10.2021PZP - Peugeot Partner 8.11.21 - 7.11.2022585441KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupBratislava00
DFO2022/01 0220001.01.202201.01.2022Členský poplatok na rok 202234006656RVC NitraNitra00
DFO2022/02 0222.96012.01.202212.01.2022Koncesionársky poplatok na rok 202247232480Rozhlas a televízia SlovenskaBratislava00
DFO2022/03 0241.83031.01.202231.01.2022Členské na rok 2021584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2022/04 034.97010.02.202210.02.2022Poistenie PC - ZŠ 1.3.20222 - 28.02.202331595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2022/05 0700017.02.202217.02.2022Spracovanie integ. územnej stratégie pre SPR Nitra42120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2022/06 02400.36028.02.202228.02.2022Odber podzemnej vody 202236022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2022/07 0100028.02.202228.02.2022Členské na rok 202242206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2022/08 0317.68007.03.202207.03.2022II. Q /2022 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2022/09 0136.2024.3.202224.3.2022Členské na rok 202242120861Nitrianske združenie obcí ZMOSJelšovce00
DFO2022/10 051.79031.3.202231.3.2022Vyúčtovanie - Odber podzemnej vody za rok 202136022047Slovenský vodohosp. podnik š.p.Piešťany00
DFO2022/11 064019.4.202219.4.2022MDŽ308111Obec KolíňanyKolíňany00
DFO2022/12 0136.01021.4.202221.4.2022PZP Peugeot Partner585441KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupBratislava00
DFO2022/13 02035.5015.4.202221.4.2022Členské na rok 2022611182Spoločný obecný úradNitrianske Hrnčiarovce00
DFO2022/14 01349029.4.202229.4.2022Mimoriadny člen.prísp. - IS DCOM na rok 2022584614Združenie miest a obcí SlovenskaBratislava00
DFO2022/15 01357024.4.202229.4.2022Členské na rok 202237969358Ponitrianske združ.obcí pre separov. zberVýčapy-Opatovce00
DFO2022/16 0317.6806.6.20226.6.2022Poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2022/17 0799.44022.6.202222.6.2022PZP - Tucson 16.7.22. - 15.7.2023151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2022/18 02807.7.20227.7.2022MDŽ -doplatok308111Obec KolíňanyKolíňany00
DFO2022/19 0900015.7.202218.7.2022Mimoriadne členské na rok 202242206456Občianske združenie ŽibricaŠtitáre00
DFO2022/20 0156.78156.7824.8.202224.8.2022Poistenie zastrešenia v CVČ31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2022/21 0317.68020.09.202220.09.2022IV. Q /2022 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2022/22 064003.10.202203.10.2022MŠ - Skupinové úraz.poisť. - žiaci a zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2022/23 083.2003.10.202203.10.2022ZŠ - Skupinové úraz. poist. - žiaci a zamestnanci151700Allianz- Slovenská poisťovňaBratislava00
DFO2022/24 076.46004.10.202204.10.2022ZŠ - poistenie PC31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100
DFO2022/25 0189.98004.11.202204.11.2022Členské na rok 202234003584Regionálne združenie podzoborských obcí - Zoboralji KözségekKolíňany00
DFO2022/26 0600001.12.202201.12.2022Príspevok - Zariadenie pre seniorov54480264TOLERANCIA22 n.o.Trstice00
DFO2022/27 0317.68014.12.202214.12.2022I. Q /2023 - poistenie majetku31595545Komunálna poisťovňaBratislava 100