Obec Žirany http://www.zirany.eu Informácie z obce Žirany Oznam pre občanovhttp://www.zirany.eu/?view=2087

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale  najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky...) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej premávky zachrániť život.

           

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  musí mať chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy alebo v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

 

Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byť videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.

Informácie k testovaniu v našej obcihttp://www.zirany.eu/?view=2086

Dňa 21.-ho a 22.–ho novembra 2020  sa konalo v našej obci dobrovoľné testovanie občanov. Na testovaní sa zúčastnilo celkovo 327 občanov. Z toho občania s trvalým pobytom  255  bez trvalého pobytu 72. Z obce sme mali 3 pozitívne testovaných občanov a mimo obce sme mali 5 pozitívne testovaných občanov. V percentách 3 : 255 = 1,17 %

Touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa testovania zúčastnili: zdravotníkom, vojakom, policajtom, dobrovoľníkom a občanom.

ĎAKUJEME! SPOLU SME TO ZVLÁDLI!

Výrub drevínhttp://www.zirany.eu/?view=2085Drvenie tvrdého a mäkkého BRO odpadu a odvoz zo zberného dvorahttp://www.zirany.eu/?view=2084

Fotogaléria

Ďalšie víkendové kolo testovaniahttp://www.zirany.eu/?view=2083

Koná sa v 458 mestách a obciach Slovenska. Tentokrát je dobrovoľné a týka sa miest a obcí, ktoré v rámci posledného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %. Otvorilo sa všetkých 537 plánovaných odberových miest. Ľudia môžu využiť možnosť poznať svoj zdravotný stav a ochrániť tak seba a svojich blízkych. Testovať sa môžu od 8.00 do 19.30 hod.

Fotogaléria

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=2082

Oznamujeme občanom, že dňa 23.11.2020 t.j. v pondelok za účelom dezinfekcie priestorov obecný úrad bude zatvorený.

Územný plán obce Žirany – zmeny a doplnky č.2/2020 (SMERNÁ ČASŤ, ZÁVÄZNÁ ČASŤ)http://www.zirany.eu/?view=2081

ZaD 1 - 50 000 Širšie vzťahy [pdf]

ZaD 2.1 - 10 000 Komplexný výkres katastrálneho územia [pdf]

ZaD 2.2 - 5 000 Komplexný výkres zastavaného územia [pdf]

ZaD 3.2 - 5 000 Doprava [pdf]

ZaD 4.1.2 - 5 000 Vodné hospodárstvo [pdf]

ZaD 4.1.3 - 5 000 Energetika [pdf]

ZaD 5 - 10 000 Ochrana prírody [pdf]

ZaD 6 - 5 000 Pôda [pdf]

 
Oznámenie o testovaní na COVID-19 v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=2080

Vážení občania,

Dobrovoľné testovanie na COVID-19 sa bude konať v sobotu a nedeľu (21.11.2020, 22.11.2020) od 8:00 hod. do 20.00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod.

Miesto testovania: Kultúrny dom v Žiranoch

Kontaktná osoba / Kapcsolattartó:
František Szórád – 0902 921 638

 

Prednostne budú testovaní občania obce Žirany.

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

60 rokov od dokončenia elektrifikácie Žirianhttp://www.zirany.eu/?view=2079

Elektrifikácia predstavovala jeden z kľúčových fenoménov rozvoja hospodárstva a techniky v 20. storočí. Rozhodujúcim obdobím pre nástup systematickej veľkoplošnej elektrifikácie na Slovensku sa stali roky 1918 - 1938. Po zániku Rakúsko-Uhorska sa elektrifikácia v podmienkach Slovenska nachádzala v začiatočnej tzv. lokálnej fáze vývoja. Využitie elektrickej energie bolo obmedzené na väčšie sídla a najbližšie okolie.

Do vzniku ČSR sa podarilo elektrifikovať 75 miest a väčších obcí, čo predstavovalo 2,2 percenta celkového počtu sídiel Slovenska, v ktorých žilo 14% obyvateľstva (v Čechách 34%). Elektrickú energiu vyrábali priemyselné podniky pre vlastnú potrebu, ako aj prvé elektrárenské podniky, ktoré dodávali energiu pre rôzne účely v jednom sídle a okolí. Po roku 1918 prešiel elektrifikačný proces do vyššej tzv. regionálnej fázy. Základným kameňom prechodu od lokálnej k regionálnej systematickej elektrifikácii bol Elektrifikačný zákon č. 438 z júla 1919. Parlament ho postupne dopĺňal jeho novelami, ako aj ďalšími zákonmi. Z nich najdôležitejší bol zákon o podpore elektrifikácie vidieka z roku 1926, umožňujúci finančnú podporu štátu pri elektrifikácii poľnohospodárskych obcí.

Hlavnou úlohou regionálnych elektrifikačných podnikov bolo systematicky elektrifikovať presne vymedzený väčší región štátu prostredníctvom výstavby centrálnych elektrární a diaľkových elektrických vedení. V rokoch 1920 - 1929 vzniklo na Slovensku päť elektrifikačných podnikov s regionálnym pôsobením pre západný, severozápadný, stredný, južný a východný región Slovenska so sídlom v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Komárne a v Košiciach. Po roku 1938 integračné tendencie ešte zosilneli, čo súviselo s rastom vplyvu štátu v ekonomike. Integračný proces vyvrcholil vznikom jednotného celoštátneho elektrifikačného podniku Slovenských elektrární roku 1942. Regionálna elektrifikácia tým krokom prešla do ďalšej tzv. celoštátnej fázy.

Ako toto všetko prebiehalo v našom najbližšom okolí? V materiáloch regionálneho združenia podzoborských obcí sa toho o tom veľa nepíše, ale aj tak som sa dozvedel niektoré fakty: V Pohraniciach sa celoplošná elektrická sieť vybudovala už v roku 1928. V  Jelenci sa v roku 1939 vybudovala píla a továreň na výrobu parkiet, čiže aj tu sa určite zaviedla elektrina. Do Nitrianskych Hrnčiaroviec dotiahli elektrinu v roku 1948, ale vo väčšine obcí na okolí to bolo až na začiatku 50-tych rokov minulého storočia.

A čo Žirany? Žijú ešte ľudia z tohto obdobia a od nich viem, že žiriansky richtár sa na tému elektrifikácie obce vyjadroval takto: Pokým ja budem richtárom, tento „čertov vynález“ do Žirian nepustím. Ženy z drápačiek a chlapi z krčmy trafia domov aj bez elektriny, za svitu mesiaca... mudroval vtipne. V našej obci sa teda elektrina zaviedla o niekoľko rokov neskôr - elektrifikačný proces sa urýchlil až spustením miestnej vápenky v roku 1959. Pamätám sa, že v tom istom roku som bol prváčikom a doma sme stále svietili petrolejkou. Zavedenie elektriny bolo pre miestnych obyvateľov malým zázrakom, ktorý nahradil sviečky a staré začmudené petrolejky. V roku 1960 sa Československo premenovalo na socialistickú republiku a energetici dostali za úlohu dokončiť elektrifikáciu. V skutočnosti poslednú domácnosť elektrifikovali na Slovensku až niekedy v roku 1965 (neboli sme teda posledný!). No a ako sa v tých časoch zavádzala do domov elektrina, o tom hovoria aj staré fotografie stiahnuté z internetu.

Príspevok spracoval: js

Oznamhttp://www.zirany.eu/?view=2078

Oznamujeme našim občanom, že dňa 16.11.2020 t.j. v pondelok obecný úrad bude zatvorený, dňa 17.11.2020 t.j. v utorok je štátny sviatok. Obecný úrad bude opäť otvorený od 18.11.2020.

Testovanie antigénovými testamihttp://www.zirany.eu/?view=2077

Oznamujeme Vám, že v okresnom meste Nitra sú  oficiálne zriadené 2 mobilné odberové miesto na vykonávanie testovania antigénovými testami:

 1. miesto:
  areál Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre na Dolnočermánskej ul. 64
  čas: v pracovných dňoch od 12,00 hod. do 20,00 hod.
 1. miesto:
  areál Fakultnej nemocnice Nitra - v mieste kde sa vykonávajú odbery na PCR testy – t.j. vstup od Špitálskej ulice
  čas: v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,30 hod.
Zber nebezpečných odpadov a elektroodpaduhttp://www.zirany.eu/?view=2076

Termín zberu: 14.11.2020 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:
10:30 - 11:00 (Kostol)
11:00 - 11:30 (Obecný úrad)
11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času)

Prosíme Vás o striktné dodržanie času odberu odpadov, aby sa predišlo tomu, že posádka odíde z miesta odoberania a občania ešte budú nosiť na dané miesto odpad.
Tiež Vás žiadame, aby nebezpečný odpad, ktorý ľudia prinesú, bol označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad

Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky používané v domácnostiach. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad sa jedná. Napr. farba, postrek a pod.

Patrí sem:

 • Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá,
 • Pesticídy (postreky na rastliny a hnojivá)

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je realizovaný z vopred určeného zberného miesta. Systém zberu sa určí na základe dohody s Obecným úradom.

RÚVZ - MŠ Žiranyhttp://www.zirany.eu/?view=2075Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021http://www.zirany.eu/?view=2074Otváracie hodiny COOP Jednotahttp://www.zirany.eu/?view=2073

Platí do odvolania.

Fotografie z dezinfekcie ozónom (OÚ, ZŠ a MŠ)http://www.zirany.eu/?view=2072

Fotogaléria

Informácie k testovaniu v našej obci (COVID-19)http://www.zirany.eu/?view=2071

V sobotu – 31.10.2020 – sme otestovali 633 ľudí, z toho bolo 14 pozitívne testovaných (2 nie sú obyvateľmi našej obce)

V nedeľu – 01.11.2020 – sme otestovali 293 ľudí, z toho bolo 9 pozitívne testovanýc

Spolu sa otestovalo 926 ľudí, z toho bolo 23 pozitívne testovaných.

Touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa testovania zúčastnili: zdravotníkom, vojakom, policajtom, dobrovoľníkom a občanom. Ďakujem aj tým občanom, ktorí ich potešili zákuskami a maličkosťami.

ĎAKUJEME! SPOLU SME TO ZVLÁDLI!

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ (COVID-19)http://www.zirany.eu/?view=2070

SOM NEGATÍVNY:

- Od pondelka 2. novembra pre vás prestáva platiť zákaz vychádzania a môžete sa slobodne pohybovať.
- Môžete sa pohybovať aj mimo svojho okresu.
- Okrem nákupu potravín či drogérie môžete nakupovať v ktoromkoľvek obchode. Môžete ísť aj na manikúru či ku kaderníčke.
- Stále ale platí zákaz zhromažďovania, takže ani s negatívnym testom sa nemôžete združovať v skupine viac ako šiestich ľudí.
- Môžete si zobrať jedlo z reštaurácie, ísť na terasu kaviarne, dať si kávu. Stále však platí, že reštaurácie, bary či kaviarne môžu podávať jedlo a nápoje iba na terase alebo vám ich zabalia domov.
- Certifikát, ktorý človek dostane na odberovom mieste, o tom, že mal negatívny výsledok testu, je potrebné nosiť so sebou a v prípade kontroly sa ním preukázať. Musí ísť o fyzické tlačivo s ochrannými prvkami, nestačí fotografia.
- Na preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR testu bude stačiť SMS-ka s výsledkom testu v telefóne.

Ak ste mali negatívny výsledok testu, od pondelka pre vás už nebude platiť zákaz vychádzania, ale stále musíte dodržiavať základné opatrenia a stále by ste mali minimalizovať kontakty s inými ľuďmi. Úspešná organizácia celoplošného testovania nám môže výrazne pomôcť v boji proti vírusu, ale to len vtedy, ak nestratíme disciplínu a obozretnosť a ak aj naďalej budeme chrániť seba aj naše okolie.
Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

 

SOM POZITÍVNY:

- Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény.
- O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
- O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
- Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
- V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
- Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory...).
- Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
- Nikam necestujte.
- Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
- Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

Nezúčastnili ste sa testovania? (COVID-19)http://www.zirany.eu/?view=2069

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

Realizovať môžete len:
- cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
- cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
- cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
- cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
- cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
- cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
- cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
- cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
- cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
- cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.

Fotografie z celoplošného testovania na COVID-19 v Žiranochhttp://www.zirany.eu/?view=2068

Fotogaléria