Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Obec

Žirany sú obec na Slovensku v okrese Nitra. Katastrálne územie obce sa rozprestiera na rozhraní úpätia pohoria Tribeč a Žitavskej pahorkatiny. Krajinnou dominantou obce je vrch Žibrica (617 m n.v.). Kataster obce zaberá rozlohu 1556 ha. Priemerná nadmorská výška Žirian je 250 m n.m.

Podľa sčítania v roku 2011 má obec 1 355 obyvateľov (652 mužov – 48% a 703 žien – 52%). Z toho je 669 osôb (49,4%) slovenskej, 636 osôb (46,9%) maďarskej a 137 osôb (3,7%) nezistenej, alebo inej národnosti. Podľa náboženského vyznania je až 88,4% rímskokatolíckeho vyznania. K 21.augustu 2014 mala obec 1386 obyvateľov.

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z roku 1939. V roku 1959 bola spustená vápenka s kameňolomom. Všetky významné budovy má obec zrekonštruované, zmodernizované. Patria sem obecný úrad so spoločenskou sálou, dom smútku a ľudový dom. V roku 2015 bola zrekonštruovaná základná škola s ročníkmi 1.-4. aj s materskou školou a bol daný do užívania bytový dom so 16 bytmi. V obci je pošta, predajňa odevov, potraviny Jednota, pohostinstvo, bar a 3 malé potraviny. Obec má aj stavebniny s autodopravou. Obec je plynofikovaná, je v prevádzke obecný vodovod a takmer celá obec má vybudovanú kanalizáciu. V obci sú dva parky – horný Park B. Bartóka a dolný – Centrum voľného času. Obec má ešte rezervy v zrekonštruovaní miestnych komunikácií a dobudovaní chodníkov.

Kultúrnospoločenská aktivita obyvateľov je rozmanitá. V obci veľmi aktívne pracujú ženský spevácky zbor, folklórny súbor a tri družstvá stolných tenistov. Futbalový oddiel však v roku 2015 zanikol.

Stále viac sa prehlbuje spolupráca obce s jednotlivými obcami podzoborského regiónu. Obec má nadviazané vynikajúce vzťahy s maďarským mestom Dorog a balatonskou obcou Papkeszi. Spolupráca s českým mestom Zábřeh sa začala iba v roku 2013. Je treba pokračovať v týchto tradíciách a treba ich prehlbovať.

hore