Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Kostol svätého Mikuláša

Iniciátormi stavby nového kostola boli popri pánovi farárovi Jánovi Porubszkom (1893-1954) aj samotní občania Žirian, ktorí sa po postavení železnice medzi Lužiankami a Zlatými Moravcami v roku 1936 začali finančne vzmáhať. Od roku 1938 sa každú nedeľu organizovala účelová zbierka na nový kostol, pričom sa vždy prečítali mená dobrodincov. Táto aktivita vzbudila vo veriacich zdravú rivalitu i akési nadšenie za spoločným cieľom. Plány kostola vypracoval stavebný inžinier Anton Luif a samotnú stavbu realizovala firma Jána Tomascheka. Medzi mecénmi kostola treba spomenúť Leopolda Kupecseka, ktorý sponzoroval stavbu jedného z bočných oltárov, sochu Najsvätejšieho srdca Ježišovho nad vchodom do kostola i veľký kríž na miestnom cintoríne. Hlavný oltár zhotovila firma Drozd z Novák. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz svätého Mikuláša, patróna obce, od miestneho rodáka Františka Szóráda. (Jeho pričinením vznikli aj ostatné maľby v 70. rokoch minulého storočia.) Stolárske práce mal na starosti stolár Ján Balabán, výmaľbu maliar Gabriel Gabula, osvetlenie elektrotechnik Ján Gergely, resp. sa pri novostavbe vyznamenali zámočnícki majstri Spacsek a Szabó. Kostol vysvätil nitriansky biskup Karol Kmeťko dňa 10. septembra 1939.

hore