Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Kultúrny dom

Od nepamäti sa na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, divadelných predstavení, schôdzovaní a tanečných zábav využívala krčma v strede obce. Odsunuli sa stoly, stoličky a neveľká miestnosť bola pripravená. O kultúrnom prostredí sa tu hovoriť vôbec nedalo, nakoľko bola miestnosť zadymená a čapovalo sa aj pivo.

Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia sa uvoľnili priestory starej školy a učiteľského bytu pri kostole, nakoľko sa postavila v obci nová škola. Tým sa kultúrno-spoločenské podujatia mohli „presťahovať“ do týchto priestorov. Organizovali sa tu tanečné zábavy, divadelné a varietné predstavenia, rôzne prednášky, ba dokonca sa tu premietali aj filmy pre našich občanov. Po niekoľkých rokoch sa však budovy museli asanovať pre zlú statiku.

„Kultúra“ sa opäť musela sťahovať. Útočisko si našla v spoločenskej sále miestnej vápenky. Vedenie závodu ochotne zapožičiavalo sálu na tanečné zábavy, divadelné predstavenia, prednášky a na vystúpenia kultúrnych súborov. Netreba ani zdôrazňovať, ako obci chýbal stály kultúrny stánok.

V roku 1983 sa konečne začala výstavba tak prepotrebného kultúrneho stánku obce. Nebol to však kultúrny dom (obec nedostala od nadriadených orgánov povolenie), ale viacúčelová budova miestneho národného výboru. Veľkú zásluhu na tom mal predseda MNV Ladislav Gál. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa výstavba veľmi predĺžila – odovzdávanie do užívania bolo až v auguste 1987. V tejto budove si na prízemí našla miesto kultúrno-spoločenská sála, šatňa a príručná kuchyňa. Na poschodí boli zriadené kancelárie MNV (terajší obecný úrad), zasadačka a knižnica. V súčasnosti sa veľká sála využíva nielen na kultúrno-spoločenské podujatia, ale tu hrajú svoje súťažné zápasy mimoriadne aktívny stolní tenisti.

hore