Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Folklórny súbor Žibrica

V roku 1971 bol založený miešaný spevácky zbor pod vedením Dr. Viktora Simeka. Členovia zboru na svojich početných vystúpeniach účinkujú v krojoch a hneď od začiatku sa paralelne so speváckym zborom angažujú aj ako folklórna skupina, ktorá svoju činnosť zamerala na oživovanie ľudových zvyklostí a obyčajov našej obce. Dobré meno našej obce šíria na rôznych folklórnych festivaloch nielen doma, ale aj v Maďarsku. Oni ako prví spracovali také zvyky ako fašiangovanie a žiriansku svadbu do pódiovej podoby. Popri Viktorovi Simekovi tu treba spomenúť aj meno obetavého nadšenca Gregora Vanya. Ich pričinením nepadli do zabudnutia naše ľudové tradície. Slovenská televízia natočila v roku 1977 v našej obci 40 minútový film o ľudových zvykoch pod názvom „Fašiangovanie pod Zoborom“. V roku 1984 sa však účinkovanie speváckeho zboru prerušilo, čím zanikla aj ich folklórna skupina. Miešaný spevácky zbor sa pretransformoval na ženský spevácky zbor a z folklórnej skupiny vznikol folklórny súbor Žibrica pod vedením Ing. Františka Magu.

Súbor od začiatku patrí medzi najlepšie maďarské folklórne súbory okresu1. Dostanú pozvanie na Celoštátny folklórny festival do Želiezoviec. Súbor sa neustále zdokonaľuje, a tým sa znásobujú aj jeho úspechy. Jeho vedúci, zo zozbieraného materiálu, spracuje do pódiovej podoby voľbu mládežníckeho richtára Jeho aktívnymi spolupracovníkmi sú Jozef Búš a Juraj Bencz. Predčasnou smrťou oboch pomocníkov stráca súbor dvoch vynikajúcich členov a kamarátov.

V ich repertoári sú okrem už spomenutej Žirianskej svadby, Fašiangovania a Voľby mládežníckeho richtára aj Pasovanie za mládencov, Drápačky peria a Preskakovanie svätojánskych ohňov v spracovaní ich agilného vedúceho Františka Magu. O kvalite súboru svedčí aj to, že boli pripravení vystúpiť aj s celovečerným programom, čo sa podarí máloktorému folklórnemu súboru. Popri domácich vystúpeniach ( pred domácim obecenstvom, obciach Podzoboria a vo vzdialenejších maďarsky hovoriacich obciach Slovenska) členovia súboru veľmi často vystupujú aj v zahraničí. Mnohé roky boli účastníkmi budapeštianskych svätoštefanských dní. Na budínskom hrade mali za jeden deň aj viacej vystúpení. Tu sa im aj dostalo pocty, keď pri jednom z takýchto vystúpení na pódiu pri kostole Mátyás, ich požehnal aj svätý otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve Maďarska. Takisto boli mnohoročnými účastníkmi svätoštefanských dní vo Viedni. Vystúpili po slávnostnej omši pri katedrále sv. Štefana. Zo zahraničných ciest však najradšej spomínajú na trojdňové účinkovanie v Rumunsku, v dedinke Makófalva. Na to srdečné a milé pohostenie sa jednoducho nedá zabudnúť.

Niekoľkokrát ich nahrávala aj televízia. Okrem domácej STV (vysielanie v maďarčine) to bola aj maďarská Duna TV.

Pri súbore pracuje aj detská folklórna skupina Ibrice. Vystupujú s takými folklórnymi pásmami ako Hry žirianskych detí, Vítanie jari, Uličkovanie, Vianočné zvyky a iné.

V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia pracoval súbor pod vedením Janky Gálovej. Od roku 2000 je vedúcou súboru Helena Benczová, ktorá so svojim manželom Valentom patria medzi najstarších, ale zároveň aj najaktívnejších členov. V súbore vystupujú nielen ich deti, ale už aj ich vnúčatá. Do 30-členného súboru patria aj rodiny Gabriela Bencza, Juraja Magu a Jozefa Gála. V tomto období sa repertoár súboru rozšíril o Prenášanie duchien pred svadbou a Pripínanie svadobného pierka.

Keďže vymenovanie všetkých vystúpení súboru by zabralo veľmi veľa miesta, vymenujem len tie, ktoré absolvovali za posledné dva roky.

Ženská spevácka skupina súboru sa zúčastnila okresného kola celoštátnej súťaže „Bíborpiros szép rózsa“. Bola im udelená pochvala a postúpili do vyššieho kola.

Účinkovali na folklórnych festivaloch v Želiezovciach a v Galante, kde vystúpili v programe „ Virágba szőtt álmok“.

Na svätoštefanských dňoch vo Veszpréme ( Maďarsko) a vo Viedni tiež slávili úspech. Je hodné spomenúť ich účinkovanie v Čechynciach, v Koliňanoch, v Ladiciach a samozrejme pred domácim publikom pri 20- ročnom jubileu a na obecných dňoch. Na pozvanie maďarov žijúcich v Ostrave taktiež vystúpili a slávili veľký úspech.

Folklórne pásmo Žirianska svadba predviedli aj v maďarskom Nagyigmánde a v Malých Dvorníkoch.

12. októbra 2008 vystúpili aj na Oberačkovom Podzoborskom folklórnom festivale v našej obci. V rámci tejto okresnej akcie pokrstili aj svoje prvé DVD.

V živote folklórneho súboru bol aj rok 2009 veľmi úspešný. Pred obecenstvom mali až 16 vystúpení a získali zlaté pásmo.

12. februára 2010 slávil úspech súbor aj v Budapešti v Dome občanov (Polgárok Háza). Členky súboru tu zriadili pamätnú izbu a v slávnostnej sále predviedli tradičnú Žiriansku svadbu. O dobrú zábavu po vystúpení sa postarali hudobníci nášho súboru. Fašiangovanie padlo na 14. februára. Na škodu veci bolo, že sa mladí tentoraz nezapojili do tejto tradičnej akcie.

„Znie pieseň Podzoboria“ – pod týmto názvom sa v kultúrnom dome dňa 23. mája 2010 konalo stretnutie folklórnych súborov z Maďarska a z Podzoboria pod patronátom Krajského osvetového strediska. Spoluorganizátormi boli ZO Csemadoku a OcÚ Žirany. Pri tejto príležitosti bolo Valentovi Benczovi (70 rokov) udelené krajské vyznamenanie za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry. Súbor vystúpil aj na stretnutí s našimi dôchodcami 10. októbra v kultúrnom dome.

Prvá pozvánka pre folklórny súbor v roku 2011 prišla z Bánhidu (Maďarsko). Na fašiangovom šiškovom plese vystúpili s dvoma programami. Ich cieľom bolo predstaviť prítomným divákom naše tradície a zvyky v zimnom období. V prvej časti predviedla ženská časť súboru drápačky peria. Tam, kde je veľa dievčat, nesmú chýbať ani mládenci. Preto v ďalšej časti vystúpenia predviedla mužská časť pasovanie za mládencov.

Po krátkej prestávke, v druhej časti vystúpenia, predviedli už tradičné fašiangové zvyky. Diváci sa výborne zabávali a každú časť vystúpenia odmenili dlhým potleskom.

Tento rok sa fašiangové obdobie značne predĺžilo – posledný fašiangový víkend bol až začiatkom marca. Už tradičné fašiangovanie v našej obci sa vyznačovalo dvoma pozitívami. Tento rok sa do fašiangovania zapojili v hojnom počte aj mládenci, čo v posledných rokoch nebývalo zvykom. Okrem toho si prišli tieto naše obyčaje pozrieť aj štyria vysokoškoláci aj s profesorom až z Budapešti. Veľmi sa im tieto naše zvyky páčili.

Dňa 1. mája sa súbor zúčastnil 21. ročníka Dňa koní v obci Iža, kde predviedli Fašiangovanie pod Zoborom. Koncom mesiaca sa predstavili na podujatí Znie pieseň Podzoboria v Čechynciach, kde zožali veľký úspech pásmom tancov zo Žirian. V júni už po druhý krát mali vystúpenie v Maďarsku na podujatí „Tatai Sokadalom“. 30. júla mal folklórny súbor vystúpenie vo Veľkej Mači, ale cestou si ešte odskočili do Sládkovičova ku „Kálmi bácsi“-mu. On a jeho manželka sú vášnivými zberateľmi rôznych starožitností, na čo si zriadili vo svojom dome také minimúzeum. Bolo to veľmi srdečné stretnutie. Na druhý deň mal súbor ešte jedno vystúpenie v Branči. Aj keď bolo veľmi nevľúdne počasie, predstavenie malo u obecenstva veľký úspech.

Koncom augusta sa súbor mohol predstaviť aj domácemu obecenstvu na Obecných dňoch 2011. Okrem vystúpenia na pódiu mali členovia súboru aj iné povinnosti – postarať sa o pozvané folklórne súbory z Malej Mače, Iže a Nádasdu.

Medzi najväčšie folklórne akcie leta patrilo vystúpenie nášho súboru v Budapešti, presnejšie na hrade v Bude. Tento rok bol na Festivale maďarského jazyka a knihy venovaný Podzoborskej oblasti a kultúre. Predstavili sa tu spevokol a folklórne súbory z Kolínian, Žirian a z Jelenca. Na výstave kníh sa zúčastnil aj Juraj Maga svojou knihou Storočia Nitry a okolia.

V septembri sa súbor už tradične zúčastňuje Oberačkových slávností, tento rok pod patronátom Dolných Obdokoviec. V decembri sa folklórny súbor ešte zúčastnil aj na folklórnom popoludní Sviatky na Podzoborí s veľkým úspechom. Ako vidieť, rok 2011 bol pre náš folklórny súbor veľmi bohatý na úspešné vystúpenia.

6. mája 2012 súbor zorganizoval prehliadku folklórnych a speváckych skupín pod názvom „Znie pieseň z Podzoboria“ v našom kultúrnom dome. Spoluorganizátormi podujatia boli aj Obec Žirany, Krajské osvetové stredisko v Nitre a OZ Kultúra Podzoboria. Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Okrem našej folklórnej skupiny v programe vystúpili aj skupiny z Maďarska (Tatabánya), Lapáša, Veľkého Cetína, Bádic a z Čechyniec. Na začiatku programu zarecitoval Marek Varga s týždenným predstihom básničku ku Dňu matiek.

hore