Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Spevácky zbor Zoboralja

Ženský spevácky zbor ZOBORALJA zo Žirian vznikol v roku 1991. Svoju úspešnú činnosť začal už začiatkom januára. 30-členný kolektív, až na zdravé jadro, sa z roka na rok menil. Dnešná forma kolektívu je komorný zbor. Má 16 členov. V kolektíve prevláda dobrá nálada, pohoda. Nacvičuje 1-2-krát v týždni. Ročne má okolo 20 vystúpení. Často účinkuje v obciach regiónu na kultúrnych podujatiach, spieva v kostoloch pri bohoslužbách a na sakrálnych koncertoch. Pravidelne sa zúčastňuje na celoštátnej súťažnej prehliadke maďarských speváckych zborov v Galante, vystupuje v dedinách a mestách Slovenska i v zahraničí. Viackrát bol účastníkom medzinárodných festivalov v Budapešti, v Dorogu, v Ostrihomskej bazilike, v meste Eger, v Dóme sv. Štefana vo Viedni, v Senici, Topoľčanoch v Nitre a inde.

Počas svojej činnosti dosiahol na celoštátnej súťaži raz bronzové, dvakrát strieborné a trikrát zlaté pásmo.

Repertoár zboru je rozmanitý. Tvoria ho diela starých majstrov, predovšetkým skladby sakrálne, potom diela romantizmu, hlavne však skladby 20. storočia. Značnú časť repertoáru tvoria úpravy ľudových piesní (Kodály, Bartók, Bárdos, Szíjjártó, Mikula, Zemanovský a iní), ako aj skladby súčasnej svetovej tvorby.

Dirigentom zboru je Dr. Viktor Šimek, držiteľ vyznamenania „ Rytier maďarskej kultúry“.

Ženský spevácky zbor ZOBORALJA v roku 2004 naspieval svoju prvú CD-platňu, ktorú následne predstavil slávnostným koncertom, ktorého hosťom boli miešaný spevácky zbor GAUDIUM z Komárna a Ženská spevácka skupina zo Štitár.

V roku 2006, v rámci osláv 15. výročia jeho vzniku, vydal buletin o 35-ročnej tradícii zborového spevu v Žiranoch.

30. júna 2007 koncertoval na III. medzinárodnom zraze členov Rytierskeho rádu kultúry. Prednesené skladby vďačné obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom. Po vydarenom koncerte zbor dostal pozvanie do Budapešti na ďalšie významné vystúpenie. 22. januára 2008 účinkoval pri príležitosti pasovania nových rytierov kultúry na slávnostnom akte, ktorý sa uskutočňuje v Deň maďarskej kultúry. Zo Slovenska popri Eugenovi Szíjjártóovi ďalším Rytierom maďarskej kultúry sa stal hudobný skladateľ Zdenko Mikula. V jeho obsiahlej tvorbe nachádzame aj úpravy maďarských sakrálnych a ľudových piesní. Jednu z najnovších kompozícií Päť ľudových piesní zo Žirian venoval nášmu ženskému zboru Zoboralja a jeho zbormajstrovi. Cyklus piesní zbor už predniesol niekoľkokrát s veľkým úspechom. Premiéra skladby, aj v prítomnosti autora Zdenka Mikulu, bola plánovaná na 7. december 2008. (Ďalšia jeho kompozícia Päť lyrických ľudových piesní spod Zobora sa do repertoáru zboru dostane onedlho.) Oba cykly ľudových piesní vznikli zo zbierok E. Szíjjártóa. Vzácnym momentom krásneho medzinárodného podujatia v Budapešti bol pozdrav regiónu spod Zobora, ktorý predniesol jeho predseda a zároveň starosta obce Žirany Ing. Jozef Zsebi, ktorý následne pripevnil na zástavu rádu Rytierov maďarskej kultúry stuhu so symbolom regiónu. Slávnostné podujatie zanechalo mnoho krásnych zážitkov, ktorých podstatou je nenahraditeľná úloha kultúry v spoznávaní národov a národností, v ich zbližovaní a vzájomnom porozumení.

Spevácky zbor mal v roku 2009 až 23 vystúpení. Z nich uvedieme tie najvýznamnejšie: zúčastnili sme sa krajských festivalov zborového spevu v Močenku, Veľkom Cetíne a v Topoľčanoch. Tri krát sme vystupovali v Maďarsku a zúčastnili sme sa osláv 50. výročia školy v Jelenci, na obecných oslavách v Žiranoch sme zorganizovali už tradičný koncert speváckych zborov. Na záver roka sme mali vianočný koncert v Pohraniciach.

Aj v roku 2010 mal spevácky zbor celý rad úspešných vystúpení: na festivale „Vox Humana“ v Komárne, na podujatí „Spev nás spája“ v Trnovci nad Váhom, na koncerte v obci Neded, na festivale „Otvorené srdcia „ v Dolných Obdokovciach , na medzinárodnom festivale v českom Zábřehu, kde s miestnym ženským zborom SLAVICE nadviazal veľmi dobré vzťahy a inde.. Aj na domácej pôde mal niekoľko vystúpení, napríklad v miestnom kostole, na stretnutí seniorov a na vianočnom koncerte, kde spevácky zbor predstavil svoje druhé CD s názvom „Gloria in excelsis Deo“ v kultúrnom dome v spolupráci s p. farárom J. Machom.

hore