Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Urbársky spolok Sire

V našej obci obnovil činnosť spolok urbárnikov. Najaktívnejší členovia zhromaždili potvrdenia o majetku od väčšiny bývalých členov urbariátu a 27. decembra 2006 bola registrácia na úrade pôdneho a lesného hospodárstva. Spolok nesie názov Sire, podľa najstaršieho názvu našej obce ešte z roku 1113 (prvá písomná zmienka o našej obci).

Predsedom združenia je Ing. Adam Andraško a členmi výboru sú Adriána Bezányiová, Dr. Ing. Ladislav Bezáni, Ing. Valentín Gál a Jozefína Kupečeková. Členmi dozornej rady sú Jozef Gál, Doc. Dr. Ing. Juraj Maga a Veronika Szonlajtnerová.

V roku 2009 sa vedeniu podarilo dohodnúť s predstaviteľmi miestnej vápenky o zriadení cesty cez miestne pasienky, ktoré sú vo vlastníctve urbariátu. Jedná sa o tzv. južný obchvat, ktorý by mal odbremeniť nákladnú dopravu cez obec, nakoľko sa bude prevážať obrovské množstvo kameňa na výstavbu rýchlostnej cesty R1 z miestneho kameňolomu. Za týmto účelom bolo ešte prenajaté územie urbariátu pre f. Dopravex na ťažbu stavebného kameňa v blízkosti vinohradov.

Z týchto financií potom mohlo vedenie urbariátu za rok 2009 vyplácať pre členov spolku podiely.

10. apríla 2011 sa konalo v kultúrnom dome valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva. Po otvorení a voľby mandátovej, volebnej a návrhovej komisie sa ujal slova predseda spoločenstva Ing. Adam Andraško a predniesol správu o činnosti spoločenstva za rok 2010. Jozefína Kupečeková informovala prítomných o hospodárení za rok 2010 a predložila účtovnú závierku za rok 2010 na schválenie. Členovia spoločenstva jednohlasne schválili návrh na rozdelenie zisku za rok 2010. Doc. Ing. Dr. Juraj Maga predniesol správu dozornej rady k hospodáreniu za rok 2010. Medzi poslednými bodmi programu zhromaždenia bola voľba členov do orgánov spoločenstva. Do výboru a do dozornej rady boli zvolení staronoví členovia spoločenstva. Na záver pani Kupečeková informovala prítomných, že vyplácanie podielov prebehne 16. apríla v kultúrnom dome.

hore