Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Facebook
Obec Žirany

Vitajte v obci

Žirany

Vitajte v obci

Zsére

Z kroniky obce

„Minulosť je zrkadlo, naše zrkadlo, skladajú¬ce sa z nespočetného množstva kúskov do seba zapadajúcej mozaiky.“

Čo asi prezrádza obecná kronika, zachytávajúca chronologický sled udalostí, radostí a starostí našich predkov a súčasníkov?

Obec Žirany leží v nadmorskej výške 250 m, na celkovej rozlohe 1556 hektárov, pri úpätí 618 m vysokej Žibrice, významnej archeologickej lokalite. Na vrchu je praveké hradisko, v jej masíve sú jaskyne a priepasti, z ktorých najznámejšia je Suticka. Zo severu je obec obkolesená lesmi pohoria Tribeč v tvare podkovy. Vysoké položenie obce, okolité hory a studený vietor od Suticky významne ovplyvňujú celkový ráz počasia v našej obci. Žirančania sa odjakživa živili obrábaním nie veľmi kvalitnej pôdy, drevorubačstvom a pálením vápna. Domy boli hlinené, mali slamené strechy a malé oblôčiky.

Obecnú kroniku po oslobodení začal písať Viliam Simek, bývalý učiteľ a organista. Podľa jeho zápiskov sa prvé rádio dostalo do našej obce v roku 1925 k p. farárovi Kunovi. Celá dedina potom chodila na faru „chytať zvuk.“ Dobrovoľný požiarnický zbor založili v roku 1930. Spolu s Csemadokom sa veľmi aktívne zapájal do kultúrno-spoločenského života obce. Založili aj dychovú hudbu. V tých časoch mala naša obec 1200 obyvateľov. Prvý vlak prešiel cez našu obec l5. mája 1938. V tom istom roku bol dokončený aj nový rímsko-katolícky kostol, ktorý zasvätili sv. Mikulášovi.

Naša obec bola oslobodená 28. marca 1945. Kolektivizácia prebehla v roku 1958, ľudia len s veľkou nevôľou vstupovali do jednotného roľníckeho družstva. V tých časoch bola naša obec veľmi zaostalá, v dedine nebol zavedený ani elektrický prúd. Keďže vo vrchu Žibrica boli objavené bohaté ložiská vápenca, 29. augusta 1959 bola odovzdaná do prevádzky vápenka. Súbežne so závodom bolo postavených aj osem 4-bytoviek, kde si našiel miesto aj poštový úrad. V 60-tych rokoch bola postavená nová škola aj so 4 bytmi pre učiteľov a futbalové ihrisko so šatňami.

V roku 1970 sa zaviedlo modernejšie neónové osvetlenie, obecného bubeníka nahradil obecný rozhlas, postavila sa nová požiarna zbrojnica, holičstvo, kaderníctvo. V týchto rokoch bol vybudovaný park, cesty dostali nový asfaltový koberec a zriadi sa pravidelná výmena propán-butánových fliaš.

Bol založený miešaný spevácky zbor pod vedením Dr. Viktora Šimeka. Zbor dosahuje od začiatku pozoruhodné výsledky na rôznych súťažiach a prehliadkach. Vystupuje na koncertoch doma aj v zahraničí. Okrem toho v obci začal pôsobiť aj folklórny súbor Zsibrica, ktorý svoju činnosť zameral na oživovanie ľudových zvyklostí a obyčajov. Dobré meno našej obci šíri taktiež na rôznych festivaloch doma aj v Maďarsku. Dr. V. Šimek prejavil veľký záujem aj o štúdium ľudového odevu a jeho umeleckému zobrazovaniu. Od roku 1976 vystavoval svoje práce na rôznych výstavách. Slovenská televízia natočila v roku 1977 v našej obci 40 minútový film o ľudových zvykoch pod názvom „Fašiangy pod Zoborom.“

Písanie obecnej kroniky prevzal v roku 1978 Mgr. Jozef Szórad, učiteľ základnej školy v Jelenci. Od roku 1981 začnú organizovať spoločenské organizácie v našej obci reprezentačné plesy s bohatým kultúrnym programom a dobrou zábavou. Kronikár v tých časoch viedol aj miestne kultúrne stredisko a zároveň robil aj obecného fotografa. Keďže fotografií z rôznych akcií v obci neustále pribúdalo, a aj na miestnom národnom výbore sa povaľovalo veľa starých fotografií, kronikár vytvoril niekoľko fotoalbumov, kde zdokumentoval dianie v obci. Samozrejme, že v tejto práci aj naďalej pokračoval. V roku l983 sa zahájila výstavba veľmi potrebnej viacúčelovej budovy miestneho národného výboru, avšak pre nedostatok financií sa stavba predĺžila až do roku 1987. V tejto budove si na prízemí našla miesto veľká kultúrno-spoločenská sála a na poschodí kancelárie MNV, zasadačka a ľudová knižnica. Domový odpad sa z domácností začal vyvážať od roku 1984. V roku 1989 zavítala do našej obce milá návšteva - párik bocianov. Hniezdo, na veľkú radosť detí, ale aj dospelých si postavili na elektrickom stĺpe hneď za kostolom. Ku koncu roka nastala v našom štáte významná udalosť – socialistický systém prestal existovať. Demokratizácia spoločnosti sa preniesla aj do našej obce.

Obecnú kroniku od roku 1989 začala písať Mgr. Judita Magaová, učiteľka základnej školy v Jelenci. Pri sčítaní ľudí z roku 1991 mala naša obec 1251 obyvateľov (939 maďarskej, 300 slovenskej a 12 českej národnosti). Šikovnejší obyvatelia získajú buď naspäť svoje polia, alebo ich prenajímajú bývalému užívateľovi.

Po kríze znova obnovuje činnosť miestny spevokol, ale už len ženský pod názvom Zoboralja (Podzoborie) a má 15 členiek. Jej vystúpenia sú na veľmi vysokej úrovni. Za svoju umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry je ich zbormajster Dr. Viktor Šimek v Budapešti pasovaný za „ Rytiera maďarskej kultúry“. V roku 2004 krstí spevokol svoje „CD“.

V roku 1993 sa zahájila výstavba tak prepotrebného obecného vodovodu, ale aj plynovodu. O rok neskôr dvakrát zavítal do našej obce štáb maďarskej Duna Tv. Na jar nakrúcali fašiangovanie a pasovanie za mládežníckeho richtára, v lete preskakovanie svätojánskeho ohňa a momentky z obecného múzea, kde sú vystavené starodávne náradia a ľudový kroj. Najväčšia akcia roka však bola „Žirianska výzva“ na zahájenie dialógu medzi väčšinou a menšinami. Pri tejto príležitosti bol slávnostne odhalený „Pamätník nádeje“ pri kostole. Hlavnými organizátormi akcie boli Ing. František Maga a Dr. Ing. Ladislav Bezáni. K tejto udalosti sa viaže aj vybudovanie regionálneho združenia 15 podzoborských obcí. V roku 1995 zavítali do našej obce členovia Rákócziho združenia na svojej 21. cyklotúre, strávili u nás niekoľko dní a na záver zohrali futbalové stretnutie, kde boli hlavnými aktérmi 3 členovia slávneho maďarského „Zlatého mužstva“, a to Grosics, Buzánszky a Czibor.

V roku 1996 sa vodovod predĺžil o 300 m a plynovod až o 1501 m. O rok neskôr sa uvádza, že naša obec má 1248 obyvateľov, 447 domácností, 360 trvalo obývaných domov, živnostenský list vlastní 36 občanov a 70 ľudí je nezamestnaných. V obci je 141 pevných telefónnych liniek.

V komunálnych voľbách v roku 1998 bol za starostu obce zvolený 39 ročný Ing. Jozef Zsebi. Tým ukončil svoje 39 ročné pôsobenie na čele obce Ladislav Gál.

V roku 2000 sa v kostole vymenili okná za dvojvrstvové, začalo sa aj s maľovkou. Neskôr sa obnovilo elektrické vedenie, namiesto plynového vykurovania sa do lavíc zabudovalo elektrické vykurovanie, položili sa chodníky okolo kostola a v poslednom období sa zmodernizovala budova fary. Zmodernizoval sa aj dom smútku ( zastrešenie, vynovená fasáda a nový katafalk) a ohrada cintorína, ale hlavne zahájila sa tak prepotrebná výstavba kanalizácie v obci. Bol daný nový asfalt na niektoré vedľajšie cesty. Zateplila sa aj budova školy aj s novou fasádou a výmenou radiátorov. Bolo dané do užívania aj nové multifunkčné ihrisko pri škole.

V súčasnom období najviac zamestnáva starostu a poslancov pokračovanie kanalizačnej siete, obnova zničenej cestnej siete a ďalšie úlohy, týkajúce sa zmodernizovania obce. Okrem týchto cieľov však neslobodno zabúdať ani na zachovávanie ľudových tradícií a obyčajov v našej obci, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a udržiavanie partnerských vzťahov s mestom Dorog a obcou Papkeszi v Maďarsku.

hore